ជួយស៊ែរឲ្យប្អូនប្រុសបានដឹងផង… ដោយក្តីអាណិត ព្រះតេគុណ កក្ដដា​ សុភ័ណ្ឌ បានឧបថម្ភថវិកាដល់ប្អូនប្រុស ពិការជើងចំនួន…

ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់ហើយ ព្រះតេគុណ កក្តដា សុភ័ណ្ឌ ដែលជាព្រះសង្ឃ មួយអង្គដែលតែងតែជួយការងារសង្គម និងមនុស្សធម៌។ ជាកស្តែងកាលពីម្សិលមិញនេះ ព្រះអង្គ បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមថា៖ “សូមឪពុកម្ដាយក្មេងទាក់ទងខលមកមកអាត្មាផងអាត្មាផងតាមរយៈលេខ087313246អាត្មាចង់ជួយលុយ100$😭សូ

darafb.club3 months ago121
Read
Domnung Bot translated the headlines
3 months ago

Help Sire for his brother ... With sympathy, God Sophak donated money to a crippled limb brother ...You really know and God Almighty God, who is a monk who always helps social and humanitarian work.

Photos

Related Stories

khPlease help Sara know about this mother!
ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់ហើយ មានព្រះសង្ឃមួយអង្គ ព្រះនាមព្រះតេជគុណ សុភណ្ឌ កក្កដា ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ជណក្រីក្រ និងការងារមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គម។ ជាក់ស្តែង បើតាមគណនីរបស់ព្រះតេគុណបានបង្ហោះថា៖ “សូមឪពុកម្ដាយក្មេងទាក់ទងខលមកមកអាត្មាផងអាត្មាផងតាមរយៈលេខ087313246អា
darafb.club3 months

More Stories

That! The bishop-director issued a...
That! The bishop-director issued a letter to all monks, who were the most thorough of the supervisors, in order to be able to penetrate Kompong Sophorn.kh
PHNOM PENH: A bit quick after posting a few pictures of Mr. Keo Sophoan living in the Monastery No. 25, Wat Saravon Techo, Khan Daun Penh, Phnom Penh.

tvfb.newsa few seconds

New dengue fever kills my brother ......
1920
New dengue fever kills my brother ... and heals it, but the pills are still recovering more severely ...kh
Currently, dengue fever is widespread and many people have died from this devastating disease.

khmernews.newsa few seconds

Condolences New dengue fever takes my...
51
Condolences New dengue fever takes my brother's life and heals it, but it's a very serious recurrence.kh
Condolences New dengue fever takes my brother's life away and heals it, but it is still recovering more quickly ... nowadays, dengue fever is widespread and many people have died because of the disease. But the disease

niyum.xyza few seconds

After Lekkah, he traveled to the...
331
After Lekkah, he traveled to the United States to work a video that interpreted justice for justice.kh
Recently, the former monk Jul Sokhonn was disciplined and paid homage to the monks at Daun Penh after a long time ago through a forgery image of social media. After completing this morning, Sophorn said

khmernote.tva few seconds

Hot !!! After leaving the school, Ahn...
111
Hot !!! After leaving the school, Ahn Phear exploded to the United States and said, "Tonight will live for justice.kh
Hot !!! After leaving the parish, immediately the entrance to the United States, and that this night will live up to justice ... As far as we know, the former monk Jul Sokhonn had left the monk on the night of 21 July. 2019 This is the battle after the...

niyum.xyza few seconds

Former Archbishop Keo Sopheak, who...
169
Former Archbishop Keo Sopheak, who flew to the United States, immediately posted Facebook that he would seek justice for himselfkh
PHNOM PENH: A bit quick after posting a few pictures of Mr. Keo Sophoan living in the Monastery No. 25, Wat Saravon Techo, Khan Daun Penh, Phnom Penh.

tvfb.newsa few seconds

Alphabet Kea Sophea is about to make...
1
Alphabet Kea Sophea is about to make a Live Truth to find justice for himselfkh
Recently on the social network Facebook has made a lot of comments and criticized the July closure of Sophorn, which has a serious image affecting Buddhism.

camnews.com.kha few seconds

Want to know? After the interval of...
21
Want to know? After the interval of July, you want to know what is doing, where and what to do?kh
Want to know? After the interruption of the interruption of the interruption of the interruption of the interval between the two intervals, we will see what the situation is. Mr. Keo Sophorn is legend

niyum.xyza few seconds

A snap of Sophia will speak the truth...
47
A snap of Sophia will speak the truth to find justice for herself too ...kh
Recently, on Facebook, he shared a lot of comments and criticized the Aphrodite who filmed a short story on education. There, too, is a plastic bucket

khmernews.newsa few seconds

Mr. Phan Vannak said that Jul Sokhonn...
2884
Mr. Phan Vannak said that Jul Sokhonn immediately made a mistake in the night, how did the head of Pavlitz Pope decide to go or finish the tour?kh
On the night of July 22, 2019, Mr. Sophea's predecessor was immediately paid off as a prelude after problems had passed through a forgery image in social media. However, Mr. Pandawan also expressed his doubts why it is necessary to force both...

khmernote.tva few seconds

Browse By Category

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About