1135

ទីបំផុត​មនុស្សទាំង​១៣នាក់ ត្រូវបាន​រំដោះចេញពីរូងភ្នំថាំលួង​អស់ហើយ

Monday, July 09 2018   2 months ago

ប្រទេសថៃ ៖ ទីបំផុតក្មេងៗ និងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់សរុប ១៣នាក់ ត្រូវបានក្រុមសង្រ្គោះយកចេញពីក្នុងរូងភ្នំថាំលួ�

Related Coverage

2.7K20

BREAKING NEWS (Update): ក្រុមសង្គ្រោះ​ថៃរំដោះបានក្មេង​០២នាក់ ចេញពី​រូងភ្នំថាំលួង ខណៈនៅ​សល់០៣នាក់ទៀត​កំពុងជាប់ខ្លួន (Photo inside)

(ថៃ)៖ ទីបំផុតក្មេងទី ១០ ត្រូវបានក្រុម​សង្រ្គោះយកចេញពីក្នុងរូងភ្នំថាំលួង នៅខេត្តឈៀងរ៉ាយ ប្រទេសថៃ មកដល់ក្រៅ​ហើយ នាល្ងាចថ្ងៃ​ទី​​ ៣ នៃប្រតិបត្តិការ​ជួយសង្រ្គោះមនុស្សចេញ​ទីនោះ។ នេះបើតាម​ការដកស្រង់​ការផ្សាយចេញ​ពី​សារព័ត៌មាន The Guardian...
freshnewsasia.com2 months ago
(ថៃ)៖ ទីបំផុតក្មេងទី ១០ ត្រូវបានក្រុម​សង្រ្គោះយកចេញពីក្នុងរូងភ្នំថាំលួង នៅខេត្តឈៀងរ៉ាយ ប្រទេសថៃ មកដល់ក្រៅ​ហើយ នាល្ងាចថ្ងៃ​ទី​​ ៣ នៃប្រតិបត្តិការ​ជួយសង្រ្គោះមនុស្សចេញ​ទីនោះ។ នេះបើតាម​ការដកស្រង់​ការផ្សាយចេញ​ពី​សារព័ត៌មាន The Guardian...
Read More More Details
4.5K10

BREAKING NEWS: ទីបំផុត​មនុស្សទាំង​១៣នាក់ ត្រូវបាន​រំដោះចេញពីរូងភ្នំថាំលួង​អស់ហើយ!

(បាងកក)៖ ទីបំផុតក្មេងៗ និងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់សរុប ១៣នាក់ ត្រូវបានក្រុម​សង្រ្គោះយកចេញពីក្នុងរូងភ្នំថាំលួង នៅខេត្តឈៀងរ៉ាយ ប្រទេសថៃ មកដល់ខាងក្រៅ​វិញហើយ​នាម៉ោង ៦៖២២នាទីល្ងាច ថ្ងៃ​ទី​​៣ ជាថ្ងៃចុងក្រោយ​នៃប្រតិបត្តិការ​ជួយសង្រ្គោះមនុស្សចេញ​ពីរូងភ្នំនេះ។...
freshnewsasia.com2 months ago
(បាងកក)៖ ទីបំផុតក្មេងៗ និងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់សរុប ១៣នាក់ ត្រូវបានក្រុម​សង្រ្គោះយកចេញពីក្នុងរូងភ្នំថាំលួង នៅខេត្តឈៀងរ៉ាយ ប្រទេសថៃ មកដល់ខាងក្រៅ​វិញហើយ​នាម៉ោង ៦៖២២នាទីល្ងាច ថ្ងៃ​ទី​​៣ ជាថ្ងៃចុងក្រោយ​នៃប្រតិបត្តិការ​ជួយសង្រ្គោះមនុស្សចេញ​ពីរូងភ្នំនេះ។...
Read More More Details
8.7K20

BREAKING NEWS: ក្មេង២នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស១៣នាក់ ដែលជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំថាមលួង ប្រទេសថៃ ត្រូវបានក្រុមជួយសង្រ្គោះយកចេញមកក្រៅហើយ

(ថៃ)៖ យោងតាមសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរ ចេញផ្សាយមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថា ក្មេង២នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស១៣នាក់ ដែលជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំថាមលួង ប្រទេសថៃ ត្រូវបានក្រុមជួយសង្រ្គោះយកចេញមកក្រៅហើយ បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកជំនាញមុជទឹកបរទេស និងកងទ័ពជើងទឹករបស់ថៃ ចូលទៅក្នុងរូងភ្នំ។...
freshnewsasia.com2 months ago
(ថៃ)៖ យោងតាមសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរ ចេញផ្សាយមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថា ក្មេង២នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស១៣នាក់ ដែលជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំថាមលួង ប្រទេសថៃ ត្រូវបានក្រុមជួយសង្រ្គោះយកចេញមកក្រៅហើយ បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកជំនាញមុជទឹកបរទេស និងកងទ័ពជើងទឹករបស់ថៃ ចូលទៅក្នុងរូងភ្នំ។...
Read More More Details
1220

​សង្គ្រោះ​​​បាន​ក្មេង ៣នាក់ ចេញ​ពី​​រូងភ្នំ​​ទៀត​ហើយ ខណៈ​នៅ​​សល់ ២នាក់​ទៀត​ កំពុង​ប្រតិ​​បត្តិ​បន្ត

(ថៃ)៖ ក្មេងៗសរុប ១១នាក់ហើយ ត្រូវបានក្រុមសង្រ្គោះយកចេញពីក្នុងរូងភ្នំថាំលួង នៅខេត្តឈៀងរ៉ាយ ប្រទេសថៃ មកដល់ក្រៅហើយ នាល្ងាចថ្ងៃទី ៣ នៃប្រតិបត្តិការជួយសង្រ្គោះមនុស្សចេញពីរូងភ្នំនេះ។ នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន BBC នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ
khmertalking.com2 months ago
(ថៃ)៖ ក្មេងៗសរុប ១១នាក់ហើយ ត្រូវបានក្រុមសង្រ្គោះយកចេញពីក្នុងរូងភ្នំថាំលួង នៅខេត្តឈៀងរ៉ាយ ប្រទេសថៃ មកដល់ក្រៅហើយ នាល្ងាចថ្ងៃទី ៣ នៃប្រតិបត្តិការជួយសង្រ្គោះមនុស្សចេញពីរូងភ្នំនេះ។ នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន BBC នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ
Read More More Details
2.2K120

BREAKING NEWS: ក្រុមសង្គ្រោះ​ថៃរំដោះបានក្មេង​ម្នាក់ទៀត​ហើយ ចេញពី​រូងភ្នំថាំលួង ខណៈនៅ​សល់០៤នាក់ទៀត​កំពុងជាប់ខ្លួន (Photo inside)

(ថៃ)៖ ទីបំផុតក្មេងទី ៩ ត្រូវបានក្រុម​សង្រ្គោះយកចេញពីក្នុងរូងភ្នំថាំលួង នៅខេត្តឈៀងរ៉ាយ ប្រទេសថៃ មកដល់ក្រៅ​ហើយនាល្ងាចថ្ងៃ​ទី​​០៣ នៃប្រតិបត្តិការ​ជួយសង្រ្គោះមនុស្សចេញ​ទីនោះ។ នេះបើតាម​ការដកស្រង់​ការផ្សាយចេញ​ពី​សារព័ត៌មាន The Guardian...
freshnewsasia.com2 months ago
(ថៃ)៖ ទីបំផុតក្មេងទី ៩ ត្រូវបានក្រុម​សង្រ្គោះយកចេញពីក្នុងរូងភ្នំថាំលួង នៅខេត្តឈៀងរ៉ាយ ប្រទេសថៃ មកដល់ក្រៅ​ហើយនាល្ងាចថ្ងៃ​ទី​​០៣ នៃប្រតិបត្តិការ​ជួយសង្រ្គោះមនុស្សចេញ​ទីនោះ។ នេះបើតាម​ការដកស្រង់​ការផ្សាយចេញ​ពី​សារព័ត៌មាន The Guardian...
Read More More Details

Latest from peoplenews.asia

166141

ប្រធានាធិបតី​វៀត​ណាម​​ ​ទទួលមរណភាព ហើយ ប៉ុន្តែ ជម្ងឺ ​ជំងឺ​ពិត​ប្រាកដ ​ពុំ​ត្រូវ​បាន​លាតត្រដាង​ឡើយ​

ប្រទេសវៀតណាម ៖ យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ VNA ថា ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកត្រាន់ដាយក្វាង (TRAN DAI QUANG) ជាអ្នកអភិរក្ស�
3881

កំណត់ត្រា Guinness World Records  និងចុះវាយតម្លៃ ទូក ង វែងជាងគេលើពិភពលោក នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខ

ព្រៃវែង៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញានេះទូក ង វែងជាងគេលើពិភពលោក នេះមានឈ្មោះ “កម្ពោជិកបុត្តាខេមរាតរី” បានធ្វើ�
peoplenews.asia2 days ago
ព្រៃវែង៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញានេះទូក ង វែងជាងគេលើពិភពលោក នេះមានឈ្មោះ “កម្ពោជិកបុត្តាខេមរាតរី” បានធ្វើ�
Read More More Details
42201

លោកគីមជុងអ៊ុន៖ ខ្ញុំនឹងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងសេអូលក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ខែកញ្ញា ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោកម៉ូនជេអីន និងគីមជុងអ៊ុន បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព�
peoplenews.asia3 days ago
1711

ខួបទី១២ឆ្នាំ នៃការធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ លោក ថាក់ស៊ីន ៖វាដល់ពេល​ហើយដែលអ្នកនយោបាយ​ ​ ត្រូវអង្គុយចរចាគ្នា ដើម្បីស្វែងរកផល​ប្រយោជន៍រួមសម្រាប់​ជាតិ

ទីក្រុងបាងកក៖ នៅថ្ងៃខួបទី១២ឆ្នាំ នៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកពីតំណែង អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ដែលកំពុងរស�
peoplenews.asia3 days ago
ទីក្រុងបាងកក៖ នៅថ្ងៃខួបទី១២ឆ្នាំ នៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកពីតំណែង អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ដែលកំពុងរស�
Read More More Details
541

តារាម៉ូដែល ដ៏សិចស៊ីថៃ ធ្វើអត្តឃាត សង្ស័យរឿងគេជំពាក់លុយនិងរឿងស្នហា

ថៃ៖តារាម៉ូដែលដ៏សិចស៊ីរបស់ថៃឈ្មោះkae ledererអាយុ៣០ឆ្នាំ ស្អាត និង ជាម្ចាស់គ្លីនិចLa Prime បានធ្វើអត្តឃាត សង្ស័យរឿងគេជ
peoplenews.asia6 days ago
ថៃ៖តារាម៉ូដែលដ៏សិចស៊ីរបស់ថៃឈ្មោះkae ledererអាយុ៣០ឆ្នាំ ស្អាត និង ជាម្ចាស់គ្លីនិចLa Prime បានធ្វើអត្តឃាត សង្ស័យរឿងគេជ
Read More More Details

world Top Khmer News

18.4K258

អបអរសាទរ! ស្រួង ភាវី ផ្ដួលជើងខ្លាំងជប៉ុន និងអាល្លឺម៉ង់ ឡើងវគ្គ​ ៨នាក់​ ជើងឯកពិភពលោកនៅទួកគី

(ភ្នំពេញ)៖​ កីឡាការិនីស្នូកឃ័រ និងប៊ីយ៉ាឆ្នើមរបស់កម្ពុជា ស្រួង ភាវី បានកក់កៅអីវគ្គ ៨នាក់ចុងក្រោយ​ (វគ្គ​ ១/៤) នៃការប្រកួតកីឡាប៊ីយ៉ាជ្រើសរើសជើងឯកពិភពលោក 3-Cushion - World Championship Ladies លើកទី៨ នៅប្រទេសទួកគីហើយ...
(ភ្នំពេញ)៖​ កីឡាការិនីស្នូកឃ័រ និងប៊ីយ៉ាឆ្នើមរបស់កម្ពុជា ស្រួង ភាវី បានកក់កៅអីវគ្គ ៨នាក់ចុងក្រោយ​ (វគ្គ​ ១/៤) នៃការប្រកួតកីឡាប៊ីយ៉ាជ្រើសរើសជើងឯកពិភពលោក 3-Cushion - World Championship Ladies លើកទី៨ នៅប្រទេសទួកគីហើយ...
Read More More Details
10.7K53

BREAKING NEWS: ប្រធានាធិបតី​វៀតណាម លោក Tran Dai Quang ទទួល​មរណភាព​!

(ហាណូយ)៖ ប្រធានាធិបតី​វៀតណាមលោក ត្រាន ដៃក្វាង (Tran Dai Quang) បានទទួល​មរណភាពហើយ​ នៅអាយុ ៦១ឆ្នាំ។ នេះបើតាម​ការចេញផ្សាយ​​ដោយ ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មានចិន ស៊ីនហួរ ចេញផ្សាយ​នៅមុននេះបន្តិចនា​រសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។...
(ហាណូយ)៖ ប្រធានាធិបតី​វៀតណាមលោក ត្រាន ដៃក្វាង (Tran Dai Quang) បានទទួល​មរណភាពហើយ​ នៅអាយុ ៦១ឆ្នាំ។ នេះបើតាម​ការចេញផ្សាយ​​ដោយ ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មានចិន ស៊ីនហួរ ចេញផ្សាយ​នៅមុននេះបន្តិចនា​រសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។...
Read More More Details
7.1K1207

ចិនទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក «ដកទណ្ឌកម្មវិញជាបន្ទាន់» បើមិនដូច្នោះទេ​ទីក្រុងប៉េកាំង​នឹងសងសឹក!

(ប៉េកាំង)៖ ចិនបានទទូច​ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក ដកចេញ​វិញជាបន្ទាន់នូវទណ្ឌកម្ម​ថ្មីដែលបានដាក់​មកលើប្រទេសចិន ជុំវិញកិច្ច​សហប្រតិ​បត្តិការ​យោធា​របស់ក្រុងប៉េកាំង​ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយបើមិនដូច្នោះទេ​ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ច្បាស់ជានឹងត្រូវទទួល​រង...
(ប៉េកាំង)៖ ចិនបានទទូច​ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក ដកចេញ​វិញជាបន្ទាន់នូវទណ្ឌកម្ម​ថ្មីដែលបានដាក់​មកលើប្រទេសចិន ជុំវិញកិច្ច​សហប្រតិ​បត្តិការ​យោធា​របស់ក្រុងប៉េកាំង​ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយបើមិនដូច្នោះទេ​ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ច្បាស់ជានឹងត្រូវទទួល​រង...
Read More More Details
2.5K205

ប្រទេស​ចិន និងរុស្ស៊ី​មានឥទ្ធិពល​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទប់ទល់​នឹងចង្កូមរបស់​អាមេរិក!

(ម៉ូស្គូ)៖ សហរដ្ឋអាមេរិក​កំពុងតែបញ្ចេញ​ចង្កូមរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំង តាមរយៈការ​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​គ្រប់យ៉ាង ជាពិសេសគឺទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច​ដ៏ពេញនិយម ទៅលើប្រទេស​មិនរើសមុខនោះឡើយ​ឲ្យតែខ្លួនគិតថា ប្រទេសទាំងនោះ​បាននិងកំពុងបំផ្លាញ​ផល​ប្រយោជន៍របស់ខ្លួន...
freshnewsasia.com12 hours ago
(ម៉ូស្គូ)៖ សហរដ្ឋអាមេរិក​កំពុងតែបញ្ចេញ​ចង្កូមរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំង តាមរយៈការ​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​គ្រប់យ៉ាង ជាពិសេសគឺទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច​ដ៏ពេញនិយម ទៅលើប្រទេស​មិនរើសមុខនោះឡើយ​ឲ្យតែខ្លួនគិតថា ប្រទេសទាំងនោះ​បាននិងកំពុងបំផ្លាញ​ផល​ប្រយោជន៍របស់ខ្លួន...
Read More More Details
3.6K205

ស្រួង ភាវី ឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធ ពីការប្រកួតកីឡាស្នូកឃ័រជើងឯកពិភពលោក នៅតួកគី

(ភ្នំពេញ)៖ កីឡាការិនីស្នូកឃ័រ និងប៊ីយ៉ាជម្រើសជាតិកម្ពុជា ស្រួង ភាវី បានបញ្ចប់បេសកកម្មក្នុងការប្រកួតកីឡាប៊ីយ៉ាជ្រើសរើសជើងឯកពិភពលោក 3-Cushion-World Championship Ladies លើកទី៨ នៅទីក្រុង Izmir ប្រទេសតួកគីហើយ ដោយទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធ...
(ភ្នំពេញ)៖ កីឡាការិនីស្នូកឃ័រ និងប៊ីយ៉ាជម្រើសជាតិកម្ពុជា ស្រួង ភាវី បានបញ្ចប់បេសកកម្មក្នុងការប្រកួតកីឡាប៊ីយ៉ាជ្រើសរើសជើងឯកពិភពលោក 3-Cushion-World Championship Ladies លើកទី៨ នៅទីក្រុង Izmir ប្រទេសតួកគីហើយ ដោយទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធ...
Read More More Details
309207

ស្វែងយល់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាម លោក Tran Dai Quang ដែលទើបទទួលមរណភាព

(ហាណូយ)៖ ប្រធានាធិបតីវៀតណាម លោក Tran Dai Quang ដែលជាមេដឹកនាំលំដាប់ទីពីរ​ បន្ទាប់ពី​ប្រធានបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត​ណាម បាន​ទទួលមរណភាពនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ ដោយសារជំងឺបៀតបៀន ក្នុងវ័យ៦១ឆ្នាំ។ មរណភាពរបស់លោក Quang នៅតែមិនអាចបញ្ចៀសបាន...
freshnewsasia.com13 hours ago
(ហាណូយ)៖ ប្រធានាធិបតីវៀតណាម លោក Tran Dai Quang ដែលជាមេដឹកនាំលំដាប់ទីពីរ​ បន្ទាប់ពី​ប្រធានបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត​ណាម បាន​ទទួលមរណភាពនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ ដោយសារជំងឺបៀតបៀន ក្នុងវ័យ៦១ឆ្នាំ។ មរណភាពរបស់លោក Quang នៅតែមិនអាចបញ្ចៀសបាន...
Read More More Details
846125

អាមេរិក​ព្រមានធ្ងន់ៗ៖ ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត​នឹងមានវិធានការក្តៅ ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល​វេណេស៊ុអេឡា ខណៈព័ត៌មាននៃគំរោង​ធ្វើរដ្ឋប្រហារ​ត្រូវបែកធ្លាយ...

(វ៉ាស៊ីនតោន)៖ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាមេរិក លោក ម៉ៃក៍ ប៉ុមប៉េអូ (Mike Pompeo) បានព្រមានថា សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹងចាប់ផ្តើមចាត់វិធានការ​ក្តៅមួយ​ចំនួនប្រឆាំង​នឹងរដ្ឋាភិបាល​វេណេស៊ុយអេឡា នៅពេលឆាប់ៗ​ខាងមុខ។ នេះបើតាម​ការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពី...
(វ៉ាស៊ីនតោន)៖ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាមេរិក លោក ម៉ៃក៍ ប៉ុមប៉េអូ (Mike Pompeo) បានព្រមានថា សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹងចាប់ផ្តើមចាត់វិធានការ​ក្តៅមួយ​ចំនួនប្រឆាំង​នឹងរដ្ឋាភិបាល​វេណេស៊ុយអេឡា នៅពេលឆាប់ៗ​ខាងមុខ។ នេះបើតាម​ការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពី...
Read More More Details
3.7K35

ទស្សនាវីដេអូដ៏រន្ធត់នៃក្រុម​ខ្មាន់កាំភ្លើង បាញ់រះលើក្បួន​ព្យុហយាត្រា​យោធាអ៊ីរ៉ង់ (Video inside)

(តេហេរ៉ង់)៖ វីដេអូដ៏រន្ធត់​​ត្រូវបានបញ្ចេញហើយ ដោយក្នុងនោះមនុស្សសរុប ០៩នាក់​បានបាត់បង់ជីវិត និង​ប្រមាណ ២០នាក់​បានរងរបួស ក្រោយពីខ្មាន់​កាំភ្លើងមួយ​ក្រុម​​ បាន​បើកការវាយប្រហារ​ទៅលើ​ពិធីព្យុហយាត្រា​យោធា ដែលប្រារព្ធឡើង​នៅឯទីក្រុង អាវ៉ាស (Ahvaz)...
(តេហេរ៉ង់)៖ វីដេអូដ៏រន្ធត់​​ត្រូវបានបញ្ចេញហើយ ដោយក្នុងនោះមនុស្សសរុប ០៩នាក់​បានបាត់បង់ជីវិត និង​ប្រមាណ ២០នាក់​បានរងរបួស ក្រោយពីខ្មាន់​កាំភ្លើងមួយ​ក្រុម​​ បាន​បើកការវាយប្រហារ​ទៅលើ​ពិធីព្យុហយាត្រា​យោធា ដែលប្រារព្ធឡើង​នៅឯទីក្រុង អាវ៉ាស (Ahvaz)...
Read More More Details
2K124

ក្រោយពីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅ​លើចិន ពេលនេះអាមេរិក​កំពុងត្រៀម​ទណ្ឌកម្ម​ដើម្បីដាក់លើរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀត!

(វ៉ាស៊ីនតោន)៖ ក្រោយពីទើបដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសចិន ពាក់ព័ន្ធ​នឹងការ​ដែលទីក្រុង​ប៉េកាំង​ទិញសព្វាវុធពី​ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះ ប្រធានាធិបតី​​អាមេរិក​លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានចេញបទ​បញ្ជា​ឲ្យបន្តអនុវត្តន៍​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ថែម​ទៀត ប្រឆាំងនឹង​​ប្រទេសរុស្ស៊ី។...
(វ៉ាស៊ីនតោន)៖ ក្រោយពីទើបដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសចិន ពាក់ព័ន្ធ​នឹងការ​ដែលទីក្រុង​ប៉េកាំង​ទិញសព្វាវុធពី​ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះ ប្រធានាធិបតី​​អាមេរិក​លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានចេញបទ​បញ្ជា​ឲ្យបន្តអនុវត្តន៍​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​ថែម​ទៀត ប្រឆាំងនឹង​​ប្រទេសរុស្ស៊ី។...
Read More More Details
1.9K176

BREAKING NEWS (Update): មុនទទួល​មរណភាពពីរថ្ងៃ​ប្រធានាធិបតី​វៀតណាម Tran Dai Quang បានព្យាយាម​បំពេញភារកិច្ច​ទាំងអការៈ​ទ្រុឌទ្រោម

(ហាណូយ)៖ ប្រទេសវៀតណាម​ពេលនេះកំពុងតែរៀបចំ ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យសព​ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលរបស់ខ្លួន គឺប្រធានាធិបតី​លោក ត្រាន ដៃក្វាង (Tran Dai Quang) ដែលទើប​ទទួលមរណភាព កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ ប៉ុន្តែបើតាមការរំលឹក​ប្រវត្តិបន្តិចនោះ...
(ហាណូយ)៖ ប្រទេសវៀតណាម​ពេលនេះកំពុងតែរៀបចំ ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យសព​ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលរបស់ខ្លួន គឺប្រធានាធិបតី​លោក ត្រាន ដៃក្វាង (Tran Dai Quang) ដែលទើប​ទទួលមរណភាព កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ ប៉ុន្តែបើតាមការរំលឹក​ប្រវត្តិបន្តិចនោះ...
Read More More Details