សេចក្តីថ្លែង​ការណ៍រួមរប​ស់នេប៉ាល់-កម្ពុជា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តម ខេ ភី សាម៉ា អូលី នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេប៉ាល់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីថ្ងៃទី ១៣ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ។សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមានខ្លឹមសារដូចតទៅ៖ ១. តាមការអញ្ជើញរបស់ សម្ត

(Translated) Joint Statement of Nepal-Cambodia Joint Statement on the Official Visit of His Excellency Kep Sama Oli, Prime Minister of the Democratic Republic of Nepal in the Kingdom of Cambodia from May 13 to May 15, 2019. The statement includes the following:

Share Story

@ cns12news.com3 months ago26
Read

Related Stories

khSamdech Techo Hun Sen Shows Four Major Points for Cambodia's Entrepreneurs and Investors
(Phnom Penh): Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia, on the occasion of the meeting with the Prime Minister of Nepal in the Cambodian-Nepal Business Forum on 14 May 2019, presented four potential points to business people and
khSamdech Techo HUN SEN and Samdech Kittiprittbandit Receives First Prime Minister of Nepal
On the afternoon of May 13, 2019, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and Samdech Kittipritbunddin Bun Rany Hun Sen received a warm welcome to HE Mr. Rong Hon'ble
Samdech Techo Hun Sen and Nepal's...
politicsphnompenhreporter.com cambodiaSamdech Techo Hun Sen and Nepal's Prime Minister Chaired the Meeting in Signing Ceremony of Two Documentskh
On the afternoon of May 13, 2019, after the bilateral talks, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and His Excellency Mr. Rong Hon'ble KP Sharma Oli,

phnompenhreporter.com3 months

Samdech Techo Hun Sen and Samdech...
politicsphnompenhreporter.com cambodiaSamdech Techo Hun Sen and Samdech Kittiprittbandit Holds a Reception for the Prime Minister of Nepalkh
On the evening of May 13, 2019, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and Samdech Kittipritt Bun Rany Hun Sen hosted a reception for His Excellency Mr. Rattanakit

phnompenhreporter.com3 months

Cambodian Prime Minister of Nepal...
80
freshnewsasia.com localCambodian Prime Minister of Nepal wants direct flights between the two countries (Video inside)kh
(Phnom Penh): Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, on the evening of May 13, 2019, welcomed the official visit and discussed with Prime Minister of Nepal, Mr. Rt Hon'ble KP Sharma Oli

freshnewsasia.com3 months

Nepal's Prime Minister begins visit...
37
khmer.voanews.com localNepal's Prime Minister begins visit to Cambodia after Vietnamkh
After a four-day visit to Vietnam, Prime Minister Nepal has arrived in Cambodia on Monday

khmer.voanews.com3 months

Cambodian leaders pledge to...
13
freshnewsasia.com localCambodian leaders pledge to strengthen and enhance bilateral cooperation (Video inside)kh
(Phnom Penh): In the meeting between Samdech Techo HUN SEN, the Prime Minister of Cambodia and Prime Minister of Nepal at the Peace Palace on 13 May 2019, Prime Minister of Nepal Rt Hon'ble KP Sharma Oli

freshnewsasia.com3 months

Nepal's top leaders express similar...
39
freshnewsasia.com localNepal's top leaders express similar hopes that embassies between the two countries (Video inside)kh
(Phnom Penh): In the meeting between Prime Minister Samdech Techo HUN SEN and Cambodia's Prime Minister Keith Sam Oli on the evening of May 13, 2019, the top leaders of the two countries expressed the same hope that Cambodia-Nepal

freshnewsasia.com3 months

Cambodia - Nepal signed two agreements
kampucheathmey.com cambodiaCambodia - Nepal signed two agreementskh
Phnom Penh: Cambodia and Nepal signed two documents: First, the Framework Agreement on Trade and Investment and the Second Memorandum of Understanding

kampucheathmey.com3 months

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo...
2
politicsnkdnews.com localSamdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen and Samdech Akka Moha Sena Padei Party Prime Minister Received Greetings from the Prime Minister of Nepalkh
Phnom Penh: In the afternoon of May 13, 2019, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and Samdech Kittipritb Bun Rany Hun Sen welcomed Mr. Kasemi Oli (The

nkdnews.com3 months

Cambodia - Nepal sign two agreements...
37
freshnewsasia.com localCambodia - Nepal sign two agreements under the Prime Minister of the two countrieskh
(Phnom Penh): Cambodia-Nepal has signed two agreements under the presidency of Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia and Prime Minister of Nepal, Mr. Rt Hon'ble KP Sharma Oli.

freshnewsasia.com3 months

The Prime Minister of Nepal has...
12
kampucheathmey.com cambodiaThe Prime Minister of Nepal has arrived in Cambodia for a three-day official visitkh
Phnom Penh: Prime Minister of the Democratic Republic of Nepal, Prime Minister of Nepal, Rt Hon'ble KP Sharma Oli, has arrived in Cambodia.

kampucheathmey.com3 months

Nepal's prime minister begins an...
mekong-post.com localNepal's prime minister begins an official three-day official visitkh
Phnom Penh: Prime Minister of Nepal KP Shar Ma Oli arrived in Cambodia at 3 pm on Monday, May 13, 2019, to attend a three-day official visit.

mekong-post.com3 months

Samdech Techo HUN SEN and Samdech...
22
politicscns12news.com localSamdech Techo HUN SEN and Samdech Kittiprittbandit Receives the Prime Minister of Nepalkh
On the afternoon of May 13, 2019, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and Samdech Kittipritb Bun Rany Hun Sen received a warm welcome to HE Mr. Rong Hon'ble

cns12news.com3 months

Prime Minister of Nepal invited to...
34
cns12news.com localPrime Minister of Nepal invited to visit Cambodiakh
Nepal's Prime Minister of Nepal, the Rt Hon'ble KP Sharma Oli, arrived in Cambodia on Tuesday for a three-day official visit.

cns12news.com3 months

The Prime Minister of Nepal, Lok...
20
cns12news.com localThe Prime Minister of Nepal, Lok Chumteavs and Delegates invite flowers to worship at the Temple of Independencekh
In the afternoon of May 13, 2019, Khadga Prasad Sharma Oli, Prime Minister of Nepal and Lok Chumteav and his guests will pay tribute to the Independence Monument in Phnom Penh, while he and his spouse attend an official visit to the Kingdom of Cambodia.

cns12news.com3 months

The Prime Minister of Nepal and His...
phnompenhreporter.com cambodiaThe Prime Minister of Nepal and His Excellency paid an official visit to the Kingdom of Cambodiakh
On behalf of myself and on behalf of the Royal Government of Cambodia, I would like to warmly welcome HE KP Sharma Oli, Prime Minister of Nepal and Madam Ruddasaka

phnompenhreporter.com3 months

Nepal's Prime Minister Vows to Wrap...
21
freshnewsasia.com localNepal's Prime Minister Vows to Wrap Up at Independence Monument and Respect the Kingkh
(Phnom Penh): After arriving in Cambodia at 4:10 pm on May 13, 2019, Prime Minister of Nepal, The Rt Honble KP Sharma Oli invited

freshnewsasia.com3 months

Nepal's leader arrived in Cambodia...
7
vodhotnews.com cambodiaNepal's leader arrived in Cambodia today for an official three-day official visitkh
Finally, the Nepalese leaders have arrived in Cambodia as planned, and today is the start of the visit.

vodhotnews.com3 months

Prime Minister of Nepal arrives in...
70
freshnewsasia.com localPrime Minister of Nepal arrives in Cambodia for a three day visitkh
(Phnom Penh): Prime Minister of Nepal KP Sharma Oli arrived in Cambodia at 15:00 pm on Monday, May 13, 2019 to pay an official visit.

freshnewsasia.com3 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About