សេចក្តីថ្លែង​ការណ៍រួមរប​ស់នេប៉ាល់-កម្ពុជា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តម ខេ ភី សាម៉ា អូលី នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេប៉ាល់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីថ្ងៃទី ១៣ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ។សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមានខ្លឹមសារដូចតទៅ៖ ១. តាមការអញ្ជើញរបស់ សម្ត

Read
Domnung Bot translated the headlines
9d ago

Joint Statement of Nepal-CambodiaJoint Statement on the Official Visit of His Excellency Kep Sama Oli, Prime Minister of the Democratic Republic of Nepal in the Kingdom of Cambodia from May 13 to May 15, 2019. The statement includes the following:

Related Stories

khNepal's Prime Minister and delegates visit win-win palaces
Phnom Penh: On the morning of May 15, 2019, before completing three official visits to Cambodia, Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli and his delegation visited the win-win
khThe Prime Minister of Nepal left Cambodia after a three-day visit
(Phnom Penh): After a three-day official visit to Cambodia in the afternoon of May 15, 2019, Prime Minister of Nepal Kofi Sharma Oli sent a delegation
The Prime Minister of Nepal and the...
khThe Prime Minister of Nepal and the Winchester Winners, a historic heritage of the success of Cambodia's efforts to bring about peace and
Phnom Penh: The Prime Minister of Nepal, Rt. Hon'ble KP Sharma Oli and Her Excellency Raddakaseya and the delegation invited

kampucheathmey.com9d

Cambodia - Nepal released a joint...
khCambodia - Nepal released a joint statement after the visit of The Rt.
Phnom Penh: According to the Joint Statement on the official visit of the President of the Federal Democratic Republic of the Republic of the Union of Myanmar (Rt Hon'ble KP Sharma Oli)

kampucheathmey.com9d

The Phnom Penh regime is committed to...
khThe Phnom Penh regime is committed to strengthening the economy with Nepal as it faces the loss of EBA
The leaders of Phnom Penh Capital City held a Cambodian-Nepal Business Forum aiming to push for more cooperation between the two businesses in Nepal.

rfa.org9d

Cambodia - Nepal released a joint...
khCambodia - Nepal released a joint statement of 15 points on Nepal's Prime Minister's official visit
(Phnom Penh): Cambodia and Nepal on Wednesday issued a joint declaration on the official visit of Nepal's Prime Minister of the Democratic Republic of Nepal, His Excellency Keith Sama Oli in the Kingdom of Cambodia from 13 to 15

freshnewsasia.com9d

Hun Sen Presents Nepal's Investment...
khHun Sen Presents Nepal's Investment Opportunities in Nepal
At the opening of the business forum, Prime Minister Hun Sen highlighted four main potentials to attract more investors from

khmer.voanews.com10d

Cambodia-Nepal Signs Trade Deal
khCambodia-Nepal Signs Trade Deal
On an official visit of Nepal's Prime Minister on May 13, Cambodia and Nepal signed a number of documents

km.rfi.fr10d

Cambodia - Nepal Signed MOUs on Two...
khCambodia - Nepal Signed MOUs on Two Important Documents - Vorone Radio
Cambodia and Nepal on Monday afternoon signed two key agreements.

vayofm.com10d

Cambodian Prime Minister Samdech Akka...
khCambodian Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen and Cambodian Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen attend the opening ceremony of the Cambodia-Nepal Business Forum.
On the afternoon of Tuesday 11th of the month of the year of BEI 2562 on May 14, 2019, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and Nepali Prime Minister Samoa Oly

cns12news.com10d

The head of the Cambodian government...
khThe head of the Cambodian government said that in the first four months of this year, 115 investment projects were approved in total capital of US $ 4 billion
Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, said that in the first four months of 2019, approved investment projects totaled 115 projects worth US $ 4 billion,

cns12news.com10d

The Prime Minister of Cambodia -...
khThe Prime Minister of Cambodia - Nepal affirmed the promotion of the business sector between the two countries better
Samdech Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and His Excellency Prime Minister Kofi Annan, Prime Minister of the Democratic People's Republic of Korea, affirmed the encouragement of the two countries' businesses.

cns12news.com10d

Nepal's Prime Minister will take...
khNepal's Prime Minister will take experience from Cambodia to develop the country
Phnom Penh: Nepali Prime Minister affirmed that Nepal will take experience from Cambodia to develop the country such as economic, social and economic sectors.

kohsantepheapdaily.com.kh10d

Prime Minister of Nepal invited to...
khPrime Minister of Nepal invited to visit Cambodia
Nepal's Prime Minister of Nepal, the Rt Hon'ble KP Sharma Oli, arrived in Cambodia on Tuesday for a three-day official visit.

cns12news.com11d

The Prime Minister of Nepal, Lok...
khThe Prime Minister of Nepal, Lok Chumteavs and Delegates invite flowers to worship at the Temple of Independence
In the afternoon of May 13, 2019, Khadga Prasad Sharma Oli, Prime Minister of Nepal and Lok Chumteav and his guests will pay tribute to the Independence Monument in Phnom Penh, while he and his spouse attend an official visit to the Kingdom of Cambodia.

cns12news.com11d

Samdech Techo HUN SEN and Samdech...
khSamdech Techo HUN SEN and Samdech Kittipritbandit Receive First Prime Minister of Nepal and his wife at the Peace Palace (Video inside)
(Phnom Penh): Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and Samdech Kittipritbandit Received an Informed Meeting with Prime Minister of Nepal KP Sharma Oli and His wife at Peace Palace at 1:00 pm

freshnewsasia.com11d

The Prime Minister of Nepal and His...
khThe Prime Minister of Nepal and His Excellency paid an official visit to the Kingdom of Cambodia
On behalf of myself and on behalf of the Royal Government of Cambodia, I would like to warmly welcome HE KP Sharma Oli, Prime Minister of Nepal and Madam Ruddasaka

phnompenhreporter.com11d

Nepal's Prime Minister Vows to Wrap...
khNepal's Prime Minister Vows to Wrap Up at Independence Monument and Respect the King
(Phnom Penh): After arriving in Cambodia at 4:10 pm on May 13, 2019, Prime Minister of Nepal, The Rt Honble KP Sharma Oli invited

freshnewsasia.com11d

Nepal's Prime Minister will arrive in...
khNepal's Prime Minister will arrive in Cambodia this afternoon for a three-day visit
(Phnom Penh): Prime Minister of Nepal KP Sharma Oli will arrive in Cambodia on Monday, May 13, 2019, to pay an official three-day official visit.

freshnewsasia.com11d

Nepal's Prime Minister will arrive in...
khNepal's Prime Minister will arrive in Cambodia this afternoon
Phnom Penh: On the afternoon of May 13, Nepal Prime Minister Kasim Sharma will arrive in Cambodia for a one-day visit to Cambodia.

ppt-news.net11d

More Stories

The air explosion scattered about 20...
khThe air explosion scattered about 20 surprising pieces
Stung Treng: A metal object exploded in the air yesterday and plummeted 20 pieces on the ground in O'Chea commune

postkhmer.com15h

The government reacted to the...
khThe government reacted to the proposed law of the US Senate, which demanded the pressure of Cambodia-Voice of Democracy
Cambodia's new law proposed by US Senate calls for a binding code of conduct for the Paris Peace Agreements

vayofm.com14h

Next month Cambodia hosted the 43rd...
khNext month Cambodia hosted the 43rd ASEAN Youth Swimming Championship
(Phnom Penh): On June 28 to 30, 2019, Cambodia will host the 43rd Southeast Asian Youth Swimming Games.

freshnewsasia.com13h

Mr. HUN Many, Lecturer on "Education...
khMr. HUN Many, Lecturer on "Education Status in Cambodian context"
(Phnom Penh): Mr. HUN Many, Chairman of the 7th Task Force of the National Assembly (Committee on Education, Youth, Sports, Cultures, Religions, Culture and Tourism) and President of the Union of Youth Federations of the Union of Cambodia on May 24, 2019 invited a lecture on "

freshnewsasia.com13h

Next month (June), Cambodia hosts the...
khNext month (June), Cambodia hosts the 43rd ASEAN Youth Swimming Championship
(Phnom Penh): On June 28 to 30, 2019, Cambodia will host the 43rd Southeast Asian Youth Swimming Championships.

khmertalking.com13h

The Chamber of Commerce encourages...
khThe Chamber of Commerce encourages Belarus to invest in agriculture in Cambodia
Phnom Penh: The Chamber of Commerce of Cambodia encourages Belarus

kohsantepheapdaily.com.kh12h

The Commerce Minister reports on the...
khThe Commerce Minister reports on the progress and direction of development cooperation in the Triangle Area to the Parliamentary Committee
(Phnom Penh): Minister of Commerce and Chairman of the National Committee for Coordination of Cambodia-Laos-Vietnam Triangle Development Cooperation on 23 May 2019 led an inter-ministerial member of the Inter-Ministries and Divisions Report on Vattanac

freshnewsasia.com12h

Cambodia plans to host the 43rd...
khCambodia plans to host the 43rd Southeast Asian Youth Swimming Tournament - Bangor Radio
The Executive Committee of the Khmer Federation of Swimming and the arrangement of more than 200 athletes from ASEAN countries to participate in the Games.

vayofm.com12h

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.0

Beta 4.0 App Updates

New User Features!

Recently Added Sites

Last updated: March 24, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About