ហេតុអ្វីពោះវៀនអាចលូនចូលគ្នាបាន?

ពោះវៀនលូនចូលគ្ នាគឺជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលក្នុងនោះ ផ្នែកមួយនៃពោះវៀនបានរុលចូលទៅក្នុងផ្នែកមួយទៀតនៅជាប់គ្នានៃពោះវៀន។ (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ) ជាញឹកញាប់ វាធ្វើឲ្យអាហារ ឬសារធាតុរាវមិនអាចឆ្លងកាត់ពោះវៀនបាន។ វាក៏អាចកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឈាមទៅផ្នែកមួយនៃព

health.com.kha month ago4
Read
Domnung Bot translated the headlines
a month ago

Why the intestine can be conjugated?The bowel movements are a serious illness, in which part of the bowel protrudes into the other part of the intestine.

Related Stories

khThis puts women at risk of cervical cancer
Here's Health.com.kh, we'll show you how to protect your womb.
khWhat are the colors of the urine?
Normally, the urine comes from a pale yellow to yellowish color, resulting in pigmentation and concentration of urine.
What should you miss about the tumor?
10
What should you miss about the tumor?kh
Ocular tumor is a tumor growth in the womb, often not cancer.

health.com.kha month

Three newborn babies should be very...
15
Three newborn babies should be very cautiouskh
Here's Health.com.kh, we'll show you where you should be careful when your baby is born.

health.com.kha month

Pregnant women use this outfit to...
7
Pregnant women use this outfit to have sex without childrenkh
Here's Health.com.kh, we'll show you how to prevent pregnancy.

health.com.kha month

Normally you get pregnant just a few...
13
Normally you get pregnant just a few dayskh
Here's Health.com.kh, we'll show you how many days pregnant you can make you realize you're pregnant.

health.com.kha month

More Stories

Symptoms that May Be "Tumors in the...
23
Symptoms that May Be "Tumors in the Brain"kh
Symptoms of the brain tumor depend on the size, type and location of the tumor.

health.com.kh16h

After eating, you should not bloat
After eating, you should not bloatkh
Bloating after meals is not a life-threatening issue, but it is not really comfortable to live.

health.com.kh8d

Breastfeeding during pregnancy helps...
16
Breastfeeding during pregnancy helps to protect children from bloatingkh
During pregnancy, Macpa often pays special attention to diets.

khmerload.com10d

Do not let your bowels hurt, but...
1
Do not let your bowels hurt, but think about eating wellkh
Our intestine is a place to get food to extract life to feed it and create waste.

health.com.kh12d

Suddenly, the lumps in the testicle...
Suddenly, the lumps in the testicle should be consideredkh
The lump in the testicle is less likely to cause a lot of different reasons.

rasmeinews.com13d

These four habits cause abdominal...
These four habits cause abdominal bleedingkh
Obesity because of the presence of excess fat is not a sign of good health, but it is a disease that can be associated with type 2 diabetes, heart disease and cancer.

health.com.kh13d

How to protect yourself against...
6
How to protect yourself against typhoid feverkh
Flu is caused by a bacterium called Salmonella Typhi and rarely occurs in the developing world.

health.com.kh17d

Russian doctors take a half-kilogram...
Russian doctors take a half-kilogram of hair from the stomach of a 16-year-old girlkh
Russian doctors took a large hair piece weighing 0.4 kilogram from the stomach of a 16-year-old girl.

rasmeinews.com19d

Women who are pregnant using...
31
Women who are pregnant using traditional medicine medicines are not affectedkh
This article is the answer to many questions, many of us would like to know and ask the doctor at all times.

khmerload.com20d

Three reasons why six months pregnant...
13
Three reasons why six months pregnant women lack bloodkh
Usually when pregnant women with anemia, they usually have symptoms such as dizziness or fatigue, and may also have headaches, earache, feeling tired, memory loss, poor appetite

health.com.kh23d

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.5.2

Beta 4.5.2 App Updates

©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About