តិចទៀត បានប្រើ Samsung Note 9 ហើយ! ក្រុមហ៊ុនសាំសុងច្រឡំបង្ហោះវីដេអូសាំសុង Note 9ធ្វើឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល

94

ក្រុមហ៊ុន​សាំសុងប្រទេញូវស៊ីលែន ច្រឡំដៃបង្ហោះដោយចៃដុន្យ នូវវីដេអូមួយ ដែលរៀបរាប់ពីលក្ខណៈសម្បត្ដិដ៏ទំនើបចុងក្រោយនៃទូរសព្ទ Samsung Galaxy Note9 ដែលក្រុមហ៊ុននេះ គ្រោងនឹងប្រកាសចេញលក់ជាសាធារណៈ ក្នុងពេលខាងមុខដ៏ខ្លី។ វីដេអូនោះ ត្រូវបានគេហទំព័របច្ចេកវិទ្យា SamMobil

Tags

More # camnews.com.kh

33

ស្វែងយល់ពីសេវា Infrastructure as a Service

សេវា Infrastructure as a Service (IaaS) គឺជាទម្រង់នៃ  Cloud Computing ដែលផ្ដល់នូវធនធាន កុំព្យូទ័រនិម្មិត នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត។ IaaS គឺជាប្រភេទសេវាមួយ  ក្នុងចំ...