ប្រជា​ការពារ​ភូមិ​ម្នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​

220

​ខេត្តកណ្តាល ៖ ប្រជា​ការពារ​ភូមិ​ម្នា​ក់បាន​ស្លាប់បាត់​បង់ជីវិត ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​រថយន្ត​បុក ខណដែល​គេ​ស្គាល់​ថា ជនរងគ្រោះ​គឺជា​អ្នក​ជួយ​ចម្លង​សិស្ស​ចេញពី​សាលារៀន​រាល់ថ្ងៃ ។​​សូ​មម្រាប​ថា គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​បណ្តាល​ឲ្យ​ប្រជា​ការពារ​ភូមិ​ស្លាប់​កើតឡើង កាល

Tags

Related Coverage