ទីបំផុត Galaxy Note 9 ចេញ​លក់ជា​ផ្លូវ​ការ​ហើយ ក្នុងតម្លៃចាប់ពី ៩៩៩ ដុល្លារឡើងទៅ!

2017

Galaxy Note 9 បាន​បង្ហាញ​វត្តមាន​ជា​ផ្លូវ​ការ​មុន​នេះ​បន្តិច​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការ​ Galaxy Unpacked នៅ​ទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិក។ ការ​បង្ហាញ​មុខ​ជា​ផ្លូវ​ការ​របស់​ Galaxy Note 9 បាន​​បញ្ជាក់​នូវ​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ចេញ​ផ្សាយ​កន្លង​មក​ ពី​ចំណុច​ពិសេសៗ​របស់​

Tags

Related Coverage

More # baykdang.com