លទ្ធផល​ប្រលង​សញ្ញាប័ត្រ​បាក់​ឌុប​ ត្រូវ​ប្ដូរ​ពេល​មក​ប្រកាស​ថ្ងៃ​ទី​០៩ និង​ទី​១០ ខែ​កញ្ញា​វិញ

1617

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន​និង​កីឡា នឹង​ប្រកាស​លទ្ធផល​ប្រលង​សញ្ញាប័ត្រ​បាក់ឌុប (Bacc-II) ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩ សម្រាប់​មណ្ឌល​ប្រឡង​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្ដាល​ ចំណែក​នៅ​មណ្ឌល​នៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​ផ្សេង​ទៀត និង​ប្រកាស​លទ្ធផល​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​កញ្ញា ។

Tags

Related Coverage