បើកបង្ហាញទិដ្ឋិភាពក្នុងផ្ទះ ឱក សុគន្ធកញ្ញា ឃើញហើយពិតជាចង់រស់នៅខ្លាំងណាស់!

2K8

សព្វថ្ងៃនេះតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះ ដែលមហាជនទាំងប្រុសទាំងស្រី ទាំងចាស់ទាំងក្មេងស្គាល់នោះគឺកញ្ញា ឱក សុគន្ធកញ្ញា ដែលនាងតែងតែបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីធំៗជាច្រើន ពិសេសនោះគឺជីវិតដ៏សីុវីល័យរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះផ្ទាល់តែម្ដង។ ជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះ TodaySharing សូមនាំអារម្ម

Tags

Related Coverage