ដាក់ពាក្យធ្វើការបែបនេះ ធានាថាអ្នកនឹងជាប់

620

នៅពេលដែលដាក់ពាក្យធ្វើការម្តងៗ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់ទទួលបានការងារដែលខ្លួនដាក់។ ប៉ុន្តែតើគួរធ្វើដូចម្តេចទើបអាចទទួលក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលដាក់នោះ? ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីវិធីដែលអាចទទួលបានការងារយ៉ាងងាយ។ តើមានវិធីអ

Tags

Related Coverage

More # health.com.kh

23320

ឃើញតូចៗកុំមើលងាយ! ពងគ្រួច អាចផ្ដល់ប្រយោជន៍មិនគួរឲ្យជឿចំពោះសុខភាព