​ថន រតនា ក្លាយជាបេក្ខជនមានលំដាប់​ពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេវិញ

2316

ភ្នំពេញ​៖ យុវតី ថន រតនា បានក្លាយជាបេក្ខជនដែល​មាន​លំដាប់ពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ គឺ១០០.០០ ខណៈយុវជន ប៉េង គីម​ហេង បានធ្លាក់លំដាប់ពិន្ទុពី១០០.០០ មកលំដាប់​ពិន្ទុ ៩៩.៩៩៩វិញ។ យុវតី ថន រតនា ជាបេក្ខជននៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រឡងនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យប៊ុនរានី ហ៊ុន សែន ផ្សារដើមថ្កូវ ដែ

Tags

Related Coverage