លទ្ធផល​ថ្មីនៃការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​បាក់ឌុប ឆ្នាំ២០១៨ ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ សម្រាប់​មណ្ឌល​ខេត្ត​កំពង់ស្

120

(កំពង់ស្)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានប្រកាសលទ្ធផលថ្មី នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ សម័យប្រឡង៖ ២០ សីហា ២០១៨ហើយ សម្រាប់មណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ការចេញប្រកាសលទ្

Tags

Related Coverage