អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរតែជ្រើសញ៉ាំម្ទេសប្លោក ដោយសារតែហេតុផលបីយ៉ាងនេះ

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវការរបៀបនៃការតមអាហារច្រើន ហើយក៏ត្រូវគិតច្រើនដងដែរមុននឹងសម្រេចចិត្តញ៉ាំអាហារនៅលើចានបាយ។ ហើយអ្នកក៏ត្រូវការតមបន្លែ​ និងផ្លែឈើជាច្រើនទៀតដែរ។ យ៉ាងណាមិញ ការបន្ថែមម្ទេសប្លោកទៅក្នុងរបបអាហារមិនត្រឹមតែអាចគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមទេ

health.com.kh2 months ago8
Read
Domnung Bot translated the headlines
2 months ago

Diabetics should choose to eat coconuts for these three reasonsDiabetes requires a lot of fasting, and it is important to think twice before deciding to eat on a plate.

Related Stories

khThe penis does not want to get up
Are you struggling to maintain penile erection while having sex with men over 40 years old and over 50%?
khIf you have a painful backache, do the following
Bronchitis is most common in most people at any time of their lives.
Do not stop yourself
5
Do not stop yourselfkh
Mental therapy should be stopped by slowing down at least four weeks.

health.com.kh2 months

Powder is good for belly fat loss
5
Powder is good for belly fat losskh
Eating a diet rich in nutrients can help promote weight loss, especially in the abdomen.

health.com.kh2 months

Lifestyle and self-healing with...
15
Lifestyle and self-healing with bronchitiskh
Bronchitis is an inflammation in the lining of the bronchi, which pushes the air into the lungs.

health.com.kh2 months

Having malaria and not treating can...
11
Having malaria and not treating can cause somethingkh
Malaria is a disease that has problems with chills and fever, and is again caused by a parasite that is transmitted through mosquitoes.

health.com.kh2 months

How to protect yourself against...
6
How to protect yourself against typhoid feverkh
Flu is caused by a bacterium called Salmonella Typhi and rarely occurs in the developing world.

health.com.kh2 months

More Stories

Latest News Congratulations!...
298225+
Latest News Congratulations! 16-year-old girl became young scientist for discovering a cure for diabetes! (Have video)kh
News from the Philippines released a 16-year-old girl to be a young scientist because she found a way to treat diabetes from a pork. One of the 2019 Science and Technology Awards

pressnews.today13h7

New research shows that 93-year-olds...
14693
New research shows that 93-year-olds spend more than 10 years researching the use of papaya leaves for cancerkh
Professor Nguyen Xuan Hien, former head of dermatology of 108th Army Hospital (Vietnam's leading medical specialist hospital), is now in aging "I did not," he continued to compliment the journalist

pressnews.today13h

Recent news does not look down on a...
972
Recent news does not look down on a little trumpet, but it can help you to fight the 5 deadly!kh
Triglycerides have great health benefits, and some of the disorders are good enough to absorb bad cholesterol because they are the most abundant fiber of the whole body. Pectin triggers can control blood sugar and cholesterol

pressnews.today13h

Identify health through nails
58
Identify health through nailskh
Nails are considered to be the most beautiful part

kanha.sabay.com.kh10h

Understand the "dengue fever"
150
Understand the "dengue fever"kh
After being bitten by mosquitoes with dengue, the duration of the symptoms is 3 days to 15 days before the symptoms of dengue fever appear. Dengue fever starts with fever, chills, headache, headache

health.com.kh21h

Risk factors for penile cancer
12
Risk factors for penile cancerkh
What increases the chance of developing disease is called risk factors. Having a risk factor does not mean you have cancer. No risk factors do not mean that you will not get cancer. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy if done anyway

health.com.kh21h

The "broth" for kidney disease...
35
The "broth" for kidney disease prevents cancer and other health problemskh
Broth is a fruit that is rich in bitter taste and is popular throughout the world. (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, Is your daughter still aesthetically?) Although most of us know this fruit, but maybe

health.com.kh1d

It is not surprising that this type...
8
It is not surprising that this type of person is most susceptible to gallstoneskh
Normally, bile and protein help to prevent gallstones. But there is an active ingredient in bile salts that causes gallbladder stones. There are three types of gallstones: carbohydrates, gallstones, and gallstones

health.com.kh1d

Amazingly, "Bruce Lee" has an...
26
Amazingly, "Bruce Lee" has an anti-cancer effectkh
You've probably heard a lot about the benefits of green vegetables. But the chances are that you still do not get it in the diet. Yes, because vegetables are rich in nutrients and can help prevent many diseases and take good care of the health.

health.com.kh1d

Strong marriage comes from this formula
16
Strong marriage comes from this formulakh
Below we will show you three words that you should remember because it is a good word that you would recommend to your child during the wedding day to let the child build a good new family. What's going on? (Read: Your baby's skin will be clean and...

health.com.kh1d

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About