ស្វែងយល់អំពី៖ តើ​ការ​ដក ​ឬ​ព្យួរ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះពន្ធ ​របស់​សហភាពអឺរ៉ុប​មាន​នីតិវិធី​យ៉ាងដូចម្តេច?

1.5K16

(អឺរ៉ុប)៖ ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ពីនីតិវិធីដំណើរការ​ដកប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះពន្ធ​ EBA​ (Everything But Arms) គេ​ឃើញ​មាន​ការ​ចុះផ្សាយ​ផ្សេងៗគ្នាជុំវិញ​នីតិវិធីនេះ រហូត​ធ្វើ​ឲ្យ​តំណាង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​ចេញ​មក​ធ្វើការ​បំភ្លឺថា...

Tags

Related Coverage

More # freshnewsasia.com