ប៉ះទីម័រសែ្អកនេះ គ្រូកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់លើទម្រង់លេង ជាជាងលទ្ធផល

3114

ភ្នំពេញ៖ គ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា លោក Felix Agustin Gonzalez Dalmas ដែលជាដៃស្ដាំរបស់អ្នកចាត់ការលោក Honda បាននិយាយថា ការប្រកួតនៅថៃ្ងសែ្អកទល់នឹងទីម័រខាងកើត លោកនឹងផ្ដោតទៅលើទម្រង់លេង ជាជាងលទ្ធផលនៃការប្រកួត។ ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា នឹងត្រូវបើកទ្

Tags

More # khmerload.com