អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ៖ កម្ពុជាមិនស្លាប់ឡើយ បើគ្មានការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុប ហើយក្រុមប្រឆាំងមិនគួរឱនក្បាលអង្វរបរទេស សំពងជាតិនិងប្រជាជនខ្លួនឯងនោះទេ

12.2K1420

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លោក ហេង សួរ បានលើកឡើងថា ប្រសិនបើមានការសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ទំនិញពីកម្ពុជាមែននោះ ក៏មិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្លាប់នោះឡើយ...

Tags

Related Coverage