គោលជំហរខ្មែរសម័យតេជោសែន៖ មិនឱនក្បាល មិនយកអធិបតេយ្យ និងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិប្តូរជំនួយបរទេស

34020

(ភ្នំពេញ)៖ នៅចំពោះមុខនៃដំណើរការនីតិវិធីដកការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ របស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះទំនិញកម្ពុជា ជាចំណាត់ការដែល​ស្ថាប័ននេះធ្វើឡើង ដោយចោទកម្ពុជាថា មិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះ...

Tags

Related Coverage