រដ្ឋាភិបាល​៖ វត្តមាន​លោក​ហ៊ុនសែន​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​គឺ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​EBA - វិទ្យុវាយោ

10920

​ក្នុង​ដំណើរ​ទៅ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប របស់លោក​ហ៊ុន សែន​នាពេល​ខាងមុខនេះ ត្រូវបាន​ក្រុមប្រឆាំង​លើកឡើងថា ជាការ​ស្កាត់​ជួបចរចា​ជាមួយ​អឺរ៉ុប​កុំឱ្យ​ផ្ដាច់​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ពី​កម្ពុជា​ប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏ប៉ុន្តែ​ការលើក​នេះ ត្រូវបាន​រដ្ឋាភិបាល​ទាត់​ចោ

Tags

Related Coverage