សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហូបនំបញ្ចុកឱ្យបានកុះករនៅថ្ងៃស្អែក

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានបន្តអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមហូបនំបញ្ចុកឱ្យបានច្រើនកុះករនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ស្អែកនេះ។សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវតាម Facebook មួយថ្ងៃ

Read
Domnung Bot translated the headlines
9d ago

Samdech Techo HUN SEN continues to call for people to eat dumplings tomorrow.(Phnom Penh): Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, on June 8, 2019, has called on Cambodians to participate in a wide range of dairy products on Sunday, June 9, 2019. Samdech Techo Hun Sen

Facebook Comments

Sis Vanak commented
8d ago

េភហ

Related Stories

khThis morning, the family news center (Nagaravan) ate the noodles according to the recommendation of Samdech Techo "9...
Phnom Penh: Following the appeal of the precious recommendation from Samdech Techo HUN SEN, the Prime Minister of Cambodia, saying that "9 June Cambodia, Hobn Norkong Solidarity and Unity of Cambodia" will be in the morning of the 8th
khThe Capital Authority plans to eat dumplings with over 3,000 cyclo drivers and workers
Phnom Penh Governor Meng Srun will meet Hun Sen in the afternoon of June 9, with more than 3,000 cyclo drivers and businessmen in Phnom Penh, he said.
Purchasing dumplings and rising...
khPurchasing dumplings and rising prices as there are calls for eating dumplings across the country.
Some people in Stung Sen, Kompong Thom, who are bakeries, claim that bookkeeping for the day

khmer.voanews.com10d

CamControl Officers Launch Dried...
khCamControl Officers Launch Dried Fruit Juice & Vegetable Show Nationwide Pre-Dinner on June 9
(Phnom Penh): On June 7, 2019, officials from all branches across Cambodia were launching a campaign to check the market for dumplings in the market, as well as the vegetable residues to look for chemicals before the Dinner Day.

freshnewsasia.com10d

Samdech Techo Hun Sen: There are no...
khSamdech Techo Hun Sen: There are no patches of patriotism or feng shui
(Phnom Penh): Likely to react to the support of the CNRP supporters, Samdech Techo Hun Sen, the Prime Minister of Cambodia, said there were no patches of patriotism or treasured bunnies, Samdech Techo Hun Sen said.

freshnewsasia.com10d

Samdech Techo Hun Sen announced that...
khSamdech Techo Hun Sen announced that the Supreme Council of Consultation and Consultation had only one mandate
(Phnom Penh): Supreme Council of Consultation and Consultation with members from political parties outside the National Assembly participating in the election will only have this mandate.

khmertalking.com10d

Samdech Techo Hun Sen told...
khSamdech Techo Hun Sen told Singaporean Prime Minister Hun Sen that he should be more sympathetic to ASEAN
Phnom Penh: Samdech Hun Sen reminded Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong that we should cherish the relationship between the government and the government in the ASEAN region.

phnompenhreporter.com10d

Hun Sen reiterates that movement of...
khHun Sen reiterates that movement of baked goods is not a step towards political dialogue; do not confuse
Photograph: Heng Chivoan / Phnom Penh Post Prime Minister Hun Sen yesterday reaffirmed that the creation of animation

postkhmer.com10d

Amidst excitement ! After Cambodia...
khAmidst excitement ! After Cambodia defeating Pakistan 2-0, Samdech Techo Hun Sen also posted a message ... (video)
Earlier, on June 6, 2019, after a big game between the national football team playing against Pakistan, (Samdech Techo Hun Sen)

share4lives.com11d

Tomorrow, Samdech Techo Hun Sen will...
khTomorrow, Samdech Techo Hun Sen will hold a cabinet meeting to discuss three agenda items.
(Phnom Penh): On Friday, June 7, 2019, the cabinet will hold a plenary session of the cabinet presided over by Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia at the Peace Palace.

freshnewsasia.com11d

Samdech Hun Sen told former...
khSamdech Hun Sen told former opposition supporters that there was no political dialogue
Phnom Penh: In the morning of June 6, 2019, in the ceremony of giving a diploma to the University of Puthisastra, Samdech Hun Sen told the group

ppt-news.net11d

Samdech Techo HUN SUN: 9 June's...
khSamdech Techo HUN SUN: 9 June's history of pastry is not about political negotiations
Four days remaining, June 9, 2019, New Year's Diet will bring in anticipation of the participation of so many people throughout the country, but this historical event has to be remembered.

campost.news11d

More Stories

Total 23 information related to the...
khTotal 23 information related to the official visit of Samdech Techo HUN SEN in Hungary and to the CICA summit in Tajikistan
(Phnom Penh): Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia, led a high delegation to pay an official visit to Hungary for two days, on 13-14 June, 2019, and hence he participated.

freshnewsasia.com6h

Governor of Banteay Meanchey...
khGovernor of Banteay Meanchey Province: Under the win-win policy of Samdech Techo HUN SEN, Banteay Meanchey's Malai region flourishes in both the Kingdom of Cambodia and the Kingdom of Cambodia.
(Banteay Meanchey): Banteay Meanchey province governor Oum Ritry said that Malai was a hot zone of war and a final battleground under the win-win policy of Samdech Techo HUN SEN, the Prime Minister of Cambodia, and the policy of turning the border area...

freshnewsasia.com10h

Long Wait * A list of volunteer...
khLong Wait * A list of volunteer lawyers to help the poor in 25 provinces and cities
Recently, her Facebook account has announced a telephone number, a lawyer volunteering to help the poor, who are victims of land grabbing and oppression.

khmernews.news8h

Sam Rainsy asks Samdech Hun Sen why...
khSam Rainsy asks Samdech Hun Sen why not sue him to a French court
Sam Rainsy continues to question the Prime Minister of Cambodia, asking why Hun Sen has not yet filed a suit with the French court.

wmc.org.kh3h

Sam Rainsy mocks Hun Sen for not...
khSam Rainsy mocks Hun Sen for not daring to sue him at a French court - Roka radio
Speaking on Facebook from France, Mr. Rainsy eagerly said that he was not afraid of Mr. Hun Sen's threat to sue him.

vayofm.com8h

Russei Keo district governor commits...
khRussei Keo district governor commits to crack down on local gambling, especially gambling controversy
(Phnom Penh): Mr. Chea Pisey, Member of the Secretary of the Prime Minister Samdech Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and Chairman of the Russei Keo Unity Command, told the Fresh News Agency that it would crack down on all kinds...

freshnewsasia.com4h

Samdech Techo HUN SEN has led a high...
khSamdech Techo HUN SEN has led a high delegation back to Cambodia safely and (Video inside)
(Phnom Penh): In the evening of June 16, 2019, Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen delivers a high-level delegation back to Cambodia safely and after attending an official visit to Hungary and attending

freshnewsasia.com1d

Prime Minister Hun Sen leads the...
khPrime Minister Hun Sen leads the Cambodian delegation to meet European leaders
Prime Minister Hun Sen brought his granddaughter to Cambodia's delegation while meeting with European leaders to discuss the nation's affairs, which he said gave the children how to work for the country's leaders.

vodhotnews.com2d1

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.5.1

Beta 4.5.1 App Updates

©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About