ភាពលោបលន់   ធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់បាញ់បោក អស់២០០០$​ ដោយសារគេទូរស័ព្ទថា​ ត្រូវរង្វាន់១០ម៉ឺនដុល្លា

514

ភ្នំពេញ:ស្ត្រីម្នាក់ ដោយសារតែភាពលោប លន់ ត្រូវ គេខលមកបោក អស់២០០០$ ដោយសារគេទូរស័ព្ទថា ត្រូវរង្វាន់១០ម៉ឺនដុល្លា  លុះចុងក្រោយអត់ឃើញរង្វាន់ ខលមិនចូល  ដឹងថាចាញ់បោករត់មក ប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយអន្តរាគមន៏ ។ សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា កាលពី រសៀលម៉ោង៣-១៥នាទីថ្ងែទី៦-១១-២០

Tags