កីឡាការនីគុនល្បុក្កតោ អំពាវនាវរកការគាំទ្រ ឲ្យបានច្រើនពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរ

2.9K42

កីឡាការនីគុនល្បុក្កតោ អំពាវនាវរកការគាំទ្រឲ្យបានច្រើនពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរមួយនេះ នៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ កញ្ញា សម ថារ័ត្ន ដែលជាតួអង្គសំខាន់មួយរូប នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារ រឿង"ការរស់រានឡើងវិញនៃក្បាច់គុនល្បុក្កតោ" លើកឡើងថា ការផ្សព្វ

Tags

Related Coverage