អ្នកវិភាគ​ថា កម្ពុជា​មិន​ទាន់​មាន​ឯករាជ្យភាព​ពេញលេញ​ពី​វៀតណាម និង​ចិន

2.7K6

អ្នកវិភាគ និង​មន្ត្រី​បក្ស​ប្រឆាំង ថា​កម្ពុជា​មិនទាន់​មាន​ឯករាជ្យភាព និង​អធិបតេយ្យភាព​ពេញលេញ​នោះ​ទេ ដោយសារ​របប​លោក ហ៊ុន សែន ធ្វើ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាណានិគម​បែប​ថ្មី​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម និង​មហាអំណាច​ចិន​ទាំង​នយោបាយ និង​សេដ្ឋកិច្ច​។

Tags

Related Coverage