សញ្ញាព្រមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមភ្លាមៗ ដែលអ្នកទំនងជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេ

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ជាងគេគឺពីរប្រភេទ ដោយប្រភេទទី១ មានន័យថារាងកាយមិនអាចផលិតអាំងស៊ុយលីនបាន ខណៈពេលដែលប្រភេទទី២ គឺអាំងស៊ុយលីនត្រូវបានផលិតគ្រប់ហើយតែប្រើមិនកើត។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំពោះរោគសញ្ញារបស់ជំងឺនេះប្រហែលជាមិនបានបង្ហាញ

health.com.kha month ago1
Read
Domnung Bot translated the headlines
a month ago

The sudden diabetes warning that you are unlikely to noticeDiabetes is best known for two types, the first type, which means the body can not produce insulin, while the second type of insulin is produced but does not work.

Related Stories

khSex tips by getting more sexy
Standing by sex can become a great activity and also enhance companionship with partners.
khJust cough soon after meals and no matter what
Whenever you have a cold, cough is not a common occurrence.
Why is it cold to the bottom of the...
Why is it cold to the bottom of the road for what reason?kh
Do you still feel cold in the foot? This does not happen when you lose your self-confidence or your fears.

health.com.kha month

Best Sleep Behavior for Patients with...
Best Sleep Behavior for Patients with Painkh
Personal therapy is claimed to be effective in treating backache.

health.com.kha month

Toxic to fight diabetes, just eat...
64
Toxic to fight diabetes, just eat these fruitskh
Most of us know that fruits are one of the best sources of micronutrient nutrient supplements, including many essential vitamins that help maintain good health.

health.com.kha month

"Ginger" can reduce the pain
8
"Ginger" can reduce the painkh
Do not let pain stop you from enjoying the fun activities.

health.com.kha month

More Stories

Recent news about the cause of eye...
152
Recent news about the cause of eye cancers that you should not overlookkh
You may have cancer of the eye, not because of insomnia or insufficient sleep, but from over-night dialing. Do you like to hit the phone or watch the movie before going to bed? In fact, the effect of dialing or looking at a computer early

pressnews.today4h

Consider! Stopping children from...
93
Consider! Stopping children from using electronic devices with eyeglasses can lead to mental illnesskh
Malaysia: Recently, many videos have been posted online across the social media site about parents who have taken their make-up around their children's eyes, scaring them to stop using the phone. Get some makeup around Ko's eye

khmerload.com15h

There are other problems for fatty...
18
There are other problems for fatty liver patients because they can eat these foodskh
Liver cirrhosis is occurring on millions of people worldwide. When this happens, the patient's liver detects inflammation in the upper and lower abdomen. The main reason for this is because of excessive consumption of alcohol.

health.com.kh20h

Lifestyle may affect your baby's...
Lifestyle may affect your baby's developmentkh
Some living factors may have a negative impact on fertility. Examples include smoking, alcohol consumption, excess weight gain, excessive exercise, and eating disorders. Stress issues can also affect pregnancy. (Read: Sleeping pills when you

health.com.kh18h

The World Health Organization...
The World Health Organization announces the outbreak of Ebola in the Republic of the Congo as an "epidemic of international concern"kh
World Health Organization (WHO) Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus on Wednesday, July 17 Announced the outbreak of Ebola in the Democratic Republic of Congo as "an emergency of distress

rasmeinews.com18h

Latest News Congratulations!...
29828
Latest News Congratulations! 16-year-old girl became young scientist for discovering a cure for diabetes! (Have video)kh
News from the Philippines released a 16-year-old girl to be a young scientist because she found a way to treat diabetes from a pork. One of the 2019 Science and Technology Awards

pressnews.today2d7

New research shows that 93-year-olds...
1469
New research shows that 93-year-olds spend more than 10 years researching the use of papaya leaves for cancerkh
Professor Nguyen Xuan Hien, former head of dermatology of 108th Army Hospital (Vietnam's leading medical specialist hospital), is now in aging "I did not," he continued to compliment the journalist

pressnews.today2d

Vegetable and fruits are useful for...
8
Vegetable and fruits are useful for the bodykh
The food we eat for sustaining the daily organism is really important how much to eat for growth, especially when our parents encourage us to eat vegetables and fruits. For generations, we have been raising children, believing that vegetables and...

kbn.news2d

Watch Dengue Disease More Than 20,000...
53
Watch Dengue Disease More Than 20,000 Dengue Fever And More Than Last Year - MediaKhmerkh
In the morning of June 17, the Ministry of Health hosted a news conference on the prevention and control of dengue fever. According to statistics, since the beginning of 2019, so far, 21,127 cases of dengue fever have been reported, including 25 cases.

mediakhmer.club2d

How Does Blood Pressure Rise?
35
How Does Blood Pressure Rise?kh
Here are some tips to lower your chances of developing high blood pressure and stay healthy: (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If this is the case, You only have itchy skin?) Keep the normal weight on the index of weight b

health.com.kh1d

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About