វ៉ាវ! "ក្រូចសើច" អាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ស្មានមិនដល់ជាច្រើនចំពោះសុខភាព

51720

ចែករំលែក   ក្រូចសើច ជាប្រភេទផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលមានរូបរាងគ្រើមៗរដិបរដុប ប៉ុន្តែមានទំហំប៉ុននឹងក្រូចឆ្មារដែរ។ ហើយដោយសារក្រូចសើចមិនសូវសំបូរទឹកដូចក្រូចឆ្មារ គេតែងប្រើប្រាស់សំបក និងស្លឹករបស់វាទៅបន្ថែមក្នុងអាហារផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនឱជារស។ (អាន ៖ ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស

Tags

Related Coverage

More # health.com.kh

2201

រឿងដែលគួរដឹងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្តាសាយ

សាលាបណ្តុះបណ្តាលជំងឺរោគកុមារសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំថា ក្មេងទាំងអស់ត្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺផ្តាសាយជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ មានប្រជាជនអាមេរិករហូតដល់ ២០ភ...
2201

ការអង្គុយ និងឈរ គួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រង់ខ្លួនផង

ជំហររបស់រាងកាយមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ចំពោះសុខភាពរយៈពេលយូរ។ ជំហរដ៏ល្អមានន័យថា ឆ្អឹងកងខ្នងស្ថិតក្នុងកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ ក្នុងកំណោងធម្មជាតិទាំងបីរដូចជា ក ខ្នងផ្នែកក...