លោក​ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ ស្នើឡាវ ​ជួយ​សម្រួល​​ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​វិនិយោគ​​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​​ - វិទ្យុវាយោ

2213

​ក្នុង​វេទិកា​ធុរកិច្ច​ឡាវ​-​កម្ពុជា ដែល​រៀបចំឡើង​នៅក្នុង​រាជធានី​វៀង​ចន្ទ កាលពី​ថ្ងៃទី​០៥ ធ្នូ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា លោក​ប៉ាន សូរ​ស័ក្ដិ បានបង្ហាញ​នូវ​គោលនយោបាយ​បើកចំហ និង​គោលនយោបាយ​គាំពារ វិនិយោគ របស់​កម្ពុជា ដល់​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​

Tags

Related Coverage