អត្ថប្រយោជន៍នៃការរួមភេទអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

19120

ចែករំលែក   ការមានផ្ទៃពោះ គឺជាពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យ និងកក់ក្តៅបំផុត សម្រាប់ជីវិតជាមនុស្សស្រី ហើយសម្រាប់បុរស ក៏ដូចគ្នា ពីព្រោះ វាគឺជាដំណាក់កាលមួយទៀតនៃជីវិតរបស់អ្នក។ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះលើកដំបូង ប្រហែលជាមានចម្ងល់ និងក្តីបារម្ភជាច្រើន ជុំវិញការរួមភេទ ពីព្រោះ ពួកគេមិន

Tags

Related Coverage

More # health.com.kh

373201

តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះសុខភាព ប្រសិនបើអ្នកទទួលទានទឹកត្រឹមតែ ១ កែវក្នុងមួយថ្ងៃ?