បើមិនចង់ឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃមានបញ្ហា ស្ត្រីជាម្តាយ កុំញ៉ាំ ...

55820

ចែករំលែក   ការមានផ្ទៃពោះ នឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហ៊ាន មិនថាការដើរហើរ ឬហូបចុកឡើយ។ អំឡុងពេលនេះ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ត្រូវការរបបអាហារពិសេស និងមានសារធាតុចិញ្ចឹម ដើម្បីសុខភាពទារក និងម្តាយ។ គ្រូពេទ្យភាគច្រើន តែងតែណែនាំឲ្យអ្នកញ៉ាំនេះ ញ៉ាំនោះ ប៉ុន្តែ គាត់ភ្

Tags

Related Coverage

More # health.com.kh

2201

រឿងដែលគួរដឹងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្តាសាយ

សាលាបណ្តុះបណ្តាលជំងឺរោគកុមារសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំថា ក្មេងទាំងអស់ត្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺផ្តាសាយជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ មានប្រជាជនអាមេរិករហូតដល់ ២០ភ...
2201

ការអង្គុយ និងឈរ គួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រង់ខ្លួនផង

ជំហររបស់រាងកាយមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ចំពោះសុខភាពរយៈពេលយូរ។ ជំហរដ៏ល្អមានន័យថា ឆ្អឹងកងខ្នងស្ថិតក្នុងកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ ក្នុងកំណោងធម្មជាតិទាំងបីរដូចជា ក ខ្នងផ្នែកក...