ស្អែកនេះហើយ! ហាត់បាល់ទាត់ ជាមួយគ្រូបង្វឹក Spurs ដោយឥតគិតថ្លៃ!

4693

ភ្នំពេញ៖ ក្រុម Tottenham Hotspur (“Spurs”) គឺជាក្លឹបឈានមុខគេមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេស ក្នុងក្របខណ្ឌ English Premier League ដ៏ល្បីល្បាញ ហើយ AIA ដែលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជីវិត ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក គឺជាដៃគូផ្លូវការរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់នេះ។ ដោយ AIA មានចក្ខុវិស័យចង់អ

Tags

More # khmerload.com

4693

ស្អែកនេះហើយ! ហាត់បាល់ទាត់ ជាមួយគ្រូបង្វឹក Spurs ដោយឥតគិតថ្លៃ!

ភ្នំពេញ៖ ក្រុម Tottenham Hotspur (“Spurs”) គឺជាក្លឹបឈានមុខគេមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេស ក្នុងក្របខណ្ឌ English Premier League ដ៏ល្បីល្បាញ ហើយ AIA ដែលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉...