ទស្សនាបណ្តុំរូបភាពសំខាន់ៗ ស្តែងពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩! (Photo inside)

(ពិភពលោក)៖ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗ ជាច្រើនបានកើតឡើង រួមមានទាំង ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយ និងស្ថានការណ៍ទូទាំងសកលលោកដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន។ ដូច្នេះបើចង់ដឹងថាតើព្រឹត្តិការណ៍ រូបភាពប្រចាំថ្ងៃនេះមានអ្វីខ្លះនោះសូមទស្

freshnewsasia.coma month ago16
Read
Domnung Bot translated the headlines
a month ago

Check out the main photo gallery of the June 18, 2019 International Day Event. (Photo inside)(World): On Tuesday, June 18, 2019, significant international events have taken place, including numerous political events and a wide range of global events.

Photos

Related Stories

khTotal National News - International Daily, June 18, 2019
(Phnom Penh): National News Summary - International Special Daily, June 18, 2019 (Monday to Friday from 7:00 pm). * Cambodia News 1: Major General Chum Sochet

More Stories

The United States celebrates the 50th...
265+
The United States celebrates the 50th anniversary of the introduction of the first moon in the sky.kh
Washington: This Tuesday, July 16, is the day when our people have created the greatest history in the field of spacecraft by the NASA Space Agency's Moon Apollo 11 mission. Last year, on occasion

freshnewsasia.com6h

The first typhoon of 2019 is coming...
5+
The first typhoon of 2019 is coming to Taiwan and thousands of people have to flee their homes immediately (Photo inside)kh
(Xinhua) - Taiwan authorities have evacuated thousands of people to safety on Wednesday, as the first typhoon this year hit, as hundreds of domestic flights have been canceled. Flood warning and landslide warning

freshnewsasia.com1h

Flooding in South Asia "kills more...
445+
Flooding in South Asia "kills more than 100 lives" and more than 4 million displaced (Photo inside)kh
Flooding has forced more than four million people to evacuate their homes across India, Nepal and Bangladesh in South Asia, and more than 100 people have died as a result of the floods. Heavy rainfall in the early monsoon season

freshnewsasia.com1d

Visit the main gallery of the...
205+
Visit the main gallery of the International Day of 16 July 2019! (Photo inside)kh
(World): On Tuesday, July 16, 2019, significant international events have taken place, including political events and a wide range of global events. So, if you want to know what the event is like today,

freshnewsasia.com16h

Good luck finding it on time! India...
295+
Good luck finding it on time! India reveals main reason for suspending shootings to the moon (Photo inside)kh
(New Delhi): Indian media reported that rocket fuel leaks were the main reason why India decided to suspend its mission to the moon nearly an hour before it was launched. According to citing extracts,

freshnewsasia.com1d

Collapses building in India's Mumbai...
1125+
indiaCollapses building in India's Mumbai (Photo inside)kh
(New Delhi) - A four-storey building collapsed in Mumbai, India, with 40-50 people feared to be trapped under a pile of buildings. Xinhua News Agency reported on Tuesday, July 16, 2019.

freshnewsasia.com1d

Unusual! Eight large planes will be...
3165+
Unusual! Eight large planes will be used to transport S-400 from Russia to Turkey! (Photo inside)kh
(Xinhua) - The Turkish Ministry of Defense on Monday said that a total of eight aircraft had been used to transport equipment of Russia's S-400 air defense system to Turkey. According to a quote from Spu

freshnewsasia.com2d

Visit the main gallery of the...
135+
Visit the main gallery of the International Day Event, July 15, 2019! (Photo inside)kh
(World): On Monday, July 15, 2019, significant international events have occurred, including numerous political events and a wide range of global events. So if you want to know what the event is like today, please

freshnewsasia.com2d1

See the main photo gallery of the...
345+
See the main photo gallery of the International Day of Elections July 13, 2019. (Photo inside)kh
(World): On Saturday, July 13, 2019, significant international events including

freshnewsasia.com4d

 Somalia's suicide bomber killed 26...
215+
Somalia's suicide bomber killed 26 people and wounded 56 others. (Photo inside) kh
At least 26 people were killed and 56 wounded in a car bomb blast in a hotel in the southern port city of Somalia's southern port city of Kismayo on Friday night. This (hours in Mogadishu.

freshnewsasia.com4d

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About