តាមពិតទៅមកពីហេតុផលទាំងនេះសោះបានជាធ្វើឲ្យស្រ្តីមិនងាយសម្រកទម្ងន់បានសម្រេច

និយាយទៅ បើនិយាយដល់ការសម្រកទម្ងន់ មនុស្សច្រើនតែមាននិន្នាការសម្រកទម្ងន់បានលឿនជាងស្រ្តី។ មែនហើយនេះដោយសារតែរាងកាយស្រ្តីមានលក្ខណៈខុសគ្នាបុរស ហើយក៏ជារៀងកាយដែលរក្សាជាតិខ្លាញ់ច្រើនផងដែរ។ ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលស្រ្តីត្រូវតែមានការលំបាក

Read
Domnung Bot translated the headlines
15d ago

In fact, these reasons do not make it easy for women to lose weightIn terms of weight loss, people tend to lose weight faster than women.

Related Stories

khThe way to help restrain your skin after losing weight
Losing weight is a huge benefit, and it is worth the risk for everyone who is dying, especially for women, but for losing weight, this makes the skin tough.

More Stories

Mysterious formula can lose 9kg in 1...
Mysterious formula can lose 9kg in 1 month, just ...kh
Most of us use natural methods as an important source of cure. What is the difference between using drugs and natural drugs is that it is cheaper and does not hurt more health. At this time, I recommend this

rasmeinews.com5h

In fact, cucumbers can help lose...
6
In fact, cucumbers can help lose weight in these wayskh
Losing weight, especially in the belly fat, can be a daunting task. Cucumbers can be good friends that can help overcome the underlying cause of bloating, such as bloating, dehydration, or constipation.

health.com.kh5h

What Every Woman Should Know About...
3
What Every Woman Should Know About "Breaking or Gaining Weight" During Pregnancykh
It is common sense that every mother may gain weight during pregnancy because of the extra weight of the baby in the breast, the juice and blood vessels, and the growth of the uterus is large enough to make women The pregnancy is very high. However,...

health.com.kh3d

Amazing exercise that can help reduce...
5
Amazing exercise that can help reduce the menstrual cyclekh
There are so many women who find it hard to accept the menstrual cycle of life. Normally, the discomfort of this life stage makes life harder. However, Hormone Replacement Therapy (HRT) can handle this

health.com.kh4d

Pregnant women should avoid these...
17
Pregnant women should avoid these foods because they can cause miscarriagekh
Pregnancy can become a sweet and tastier thing for a woman's life. Surprisingly, homeopathy is a common occurrence, but the symptoms of pregnancy are often more damaging to the feelings of mothers. Women may experience so much in the moment

health.com.kh5d

How to lose weight by cow milk
2
How to lose weight by cow milkkh
(Health): 1. Begin by choosing whether you will lose weight by drinking milk as a supplement or losing weight with pure milk, which does not make any difference. But you should lose weight by drinking milk in addition to lower calorie health foods. 2. Ca

khmertalking.com5d

How to lose weight fast, but the...
14
How to lose weight fast, but the danger of Chinese female stars, sucking up salt and drinkingkh
If you think losing weight by eating raw vegetables is hard to swallow ...

kanha.sabay.com.kh5d

The real reason why Citrus juice is a...
68
The real reason why Citrus juice is a great natural weight loss drug!kh
Citrus juice is believed to be a great natural weight loss drug and helps maintain a healthy body. "Hello doctors" will tell you the great benefits of citrus juice we should include in the diet .1 - Citrus Lemon

khmerload.com6d

Should Read Fast Want to lose weight...
169
Should Read Fast Want to lose weight fast Do not skip this articlekh
Stress Sleep Not eating All unhealthy foods not only affect the health of the body but also increase weight.

health.com.kh11d

Excess weight loss has tremendous...
111
Excess weight loss has tremendous benefitskh
Obesity is associated with many health risks and obesity is extremely dangerous.

health.com.kh11d

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About