ផលប៉ះពាល់នៃកាហ្វេអ៊ីន ដែលអ្នកគួរយល់ដឹង

កាហ្វេអ៊ីន អាចបណ្តាលឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកច្របាច់ញាប់ និងដង្ហើមរបស់អ្នកលឿនជាងធម្មតាផងដែរ។ អ្នកក៏អាចសម្គាល់បានថា កាហ្វេអ៊ីនអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កើនឡើងផងដែរ។ (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ) កាហ្វេអ៊ីនអាចជម្រុញឲ្យមានថាមពលជាបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែជាតិកាហ្វ

health.com.kh14d ago19
Read
Domnung Bot translated the headlines
14d ago

Impact of caffeine you should understandCaffeine can cause your heart to rush and breathe faster than usual.

Related Stories

khFatty foods are good for your health
Fat has been considered a healthier diet, and many people avoid eating fatty foods to avoid getting sick.
khThe way you can do it when you know the stomach is in the invasion
The stomach virus is usually mild, and it goes away on its own.
Experimenting with a full week of...
9
Experimenting with a full week of craving for these bodies will happenkh
Khen Chhay is a good vegetable because it is rich in vitamins that the body needs.

health.com.kh12d

Often, pain in the body should be...
6
Often, pain in the body should be included in the diet tookh
People often choose to use paints when they are suffering from moderate pain.

health.com.kh12d

Use condoms until they are still...
6
Use condoms until they are still pregnant and contagiouskh
Before answering this question, let's say this is because you use condoms incorrectly or misuse.

health.com.kh12d

Home care for people with meningitis
23
Home care for people with meningitiskh
Usually, home care is available for people with meningitis because of viral strains.

health.com.kh12d

Exercise night time, you can use...
29
Exercise night time, you can use these methodskh
A night cough can interfere with your sleep.

health.com.kh12d

Always feeling pain in the urination,...
3
Always feeling pain in the urination, one of the reasonskh
Sick pain is a pain in the urinary tract or around the pelvic floor area.

health.com.kh14d

Symptoms that indicate that you are...
25
Symptoms that indicate that you are having urinary incontinencekh
Normal in the lining, not water, there is only a small amount to facilitate the friction of the lungs.

health.com.kh14d

More Stories

Food poisoning differs from normal...
2
Food poisoning differs from normal diarrheakh
Food poisoning can cause the following general symptoms: cramping, abdominal pain, vomiting, diarrhea. This can cause a lot of dehydration, and with nausea or vomiting, it can be difficult to fill that fluid, which leads to dehydration. (Read: Your...

health.com.kh6h

Exercise is a great remedy for high...
228
Exercise is a great remedy for high blood pressure, lowering blood pressure, strengthens your kidneys, strengthens your kidneys, and protects against cancer.kh
Exercise is a great remedy for high blood pressure, lowers blood pressure, strengthens your kidneys, strengthens your kidneys, and protects against cancer. Preservatives are very beneficial for the protection and preservation of many diseases, such as...

niyum.xyz5h

Habits that do not live long or short
4
Habits that do not live long or shortkh
Do you want to live long and happy? If so, you should give up some of the habits that are considered to be short-lived. Here are some bad habits that can make you short.

health.com.kh1d

When you have this practice in your...
13
When you have this practice in your life, you will be more likely to develop diabeteskh
Diabetes is one of the deadliest diseases in the United States, and it can happen to anyone. People who exercise every day or have a good body weight and may develop it if they have a bad habit. What are those habits?

health.com.kh18h

Have you ever consumed "olive oil"?...
13
Have you ever consumed "olive oil"? Better to prevent even cancerkh
Not all fat is bad for health! Because in fact fat is good for the body when consumed in moderation. (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your daughter get itchy?) To maintain a healthy body

health.com.kh18h

Uncle learns to learn! "Spaghetti" is...
11
Uncle learns to learn! "Spaghetti" is good for healthkh
In Cambodia, grapes are not too rich, as it is a type of new crop. Chopsticks are a type of vegetable that can be used to make a variety of dishes and are currently enjoying a remarkable popularity. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy

health.com.kh17h

If there is no smell, do not think...
35
If there is no smell, do not think that it's okay to tell you about the disease in the body!kh
Oral odor breaks down self-esteem, and may signal signs of emerging illnesses and emergencies that are less severe. Observe the difference from day to day, do not wait for the nurse or therapist. If the odor begins, the odor can be observed on the...

khmerload.com17h

What are the signs of a baby...
14
What are the signs of a baby pre-empting?kh
Below we will show you some of the things that can tell you through your child's appetite. What's going on? (Read: Aspiring when you should use it) When the baby is full and does not smell, it means that the child is starving. So you should give your...

health.com.kh1d

Special diets for pregnant women with...
2
Special diets for pregnant women with diabeteskh
While no diet is recommended for women with diabetes during pregnancy, here are some foods that can help keep blood sugar levels stable and avoid complications. (Read: Sleeping Pills When You Should Use) A dietician

health.com.kh1d

Pregnancy should first be on 6 points
9
Pregnancy should first be on 6 pointskh
Below we will show you what you should be careful about during your first pregnancy. What's going on? (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your daughter get itchy?) When you know you're pregnant, you should:

health.com.kh1d

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About