វិធីជួយឲ្យស្បែកតឹងណែនវិញក្រោយពីសម្រកទម្ងន់រួច

ការសម្រកទម្ងន់បានសម្រេចគឺជាសមទ្ធិផលដ៏ធំធេញមួយ ហើយវាពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលកំពុងតែធាត់ ជាពិសេសស្រ្តីតែម្តង ប៉ុន្តែសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់បែបនេះ តែងតែធ្វើឲ្យស្បែករងភាពយារបាន។ មែនហើយ អ្នកបានសម្រកទម្ងន់រួចមែន ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ អ្នកត្រូវការដោ

Read
Domnung Bot translated the headlines
15d ago

The way to help restrain your skin after losing weightLosing weight is a huge benefit, and it is worth the risk for everyone who is dying, especially for women, but for losing weight, this makes the skin tough.

Related Stories

khJust do not get hungry for what reason
Every disease can reduce or eliminate the feeling of hunger.
khThe way you can do it when you know the stomach is in the invasion
The stomach virus is usually mild, and it goes away on its own.
My appearance is like this: Obesity...
4
My appearance is like this: Obesity or notkh
You can use your body weight measurements along with the waistline to determine if your weight is harmful to your health.

health.com.kh13d

What should women eat during the...
710
What should women eat during the menstrual cycle to get the blood out?kh
Season is important for every woman, because it can release toxins from your body through these dirty blood. So, what should be eaten so that it can emit (read: your baby's skin will be clean

health.com.kh13d

What to prepare before putting your...
23
What to prepare before putting your baby in the cold roomkh
If you do not want your child to be sick sooner, you should do the following before bedding in the room with air conditioning: What to do (read: sleeping pills when you should use) before

health.com.kh13d

In fact, these reasons do not make it...
3
In fact, these reasons do not make it easy for women to lose weightkh
In terms of weight loss, people tend to lose weight faster than women.

health.com.kh15d

More Stories

Looking for a clean, younger 10...
37
Looking for a clean, younger 10 years? Very easy! Do not miss this articlekh
Most of us would like to look younger and live as long as possible. (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your daughter get itchy?) Diet plays an important role in maintaining good health, longevity and beauty.

health.com.kh6h

Mysterious formula can lose 9kg in 1...
Mysterious formula can lose 9kg in 1 month, just ...kh
Most of us use natural methods as an important source of cure. What is the difference between using drugs and natural drugs is that it is cheaper and does not hurt more health. At this time, I recommend this

rasmeinews.com6h

In fact, cucumbers can help lose...
6
In fact, cucumbers can help lose weight in these wayskh
Losing weight, especially in the belly fat, can be a daunting task. Cucumbers can be good friends that can help overcome the underlying cause of bloating, such as bloating, dehydration, or constipation.

health.com.kh5h

This is why the red face out of the...
59
This is why the red face out of the ordinary can not be!kh
Red face or redness is a skin rash that is often found in women, resulting in small throat on the cheeks. The forehead and throat are as small as before .1- The cause of redness, redness caused by many factors, such as the linkage factor

khmerload.com2d

Bad kidney stones try to apply these...
99
Bad kidney stones try to apply these techniques, kidneys will be strongkh
If you are a diabetic, you can do the following. What's going on? (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your daughter get itchy?) You should drink plenty of water because the water can keep the kidney.

health.com.kh3d

What Every Woman Should Know About...
3
What Every Woman Should Know About "Breaking or Gaining Weight" During Pregnancykh
It is common sense that every mother may gain weight during pregnancy because of the extra weight of the baby in the breast, the juice and blood vessels, and the growth of the uterus is large enough to make women The pregnancy is very high. However,...

health.com.kh3d

Fruits and vegetables help skin look...
9
Fruits and vegetables help skin look betterkh
Products that preserve beauty for skin health are creating greater creativity on their power, but surprisingly, those skincare products are more likely to have a lot of chemicals. As good as nature. Yes, there are

health.com.kh5d

How to lose weight by cow milk
2
How to lose weight by cow milkkh
(Health): 1. Begin by choosing whether you will lose weight by drinking milk as a supplement or losing weight with pure milk, which does not make any difference. But you should lose weight by drinking milk in addition to lower calorie health foods. 2. Ca

khmertalking.com5d

How to lose weight fast, but the...
14
How to lose weight fast, but the danger of Chinese female stars, sucking up salt and drinkingkh
If you think losing weight by eating raw vegetables is hard to swallow ...

kanha.sabay.com.kh5d

The real reason why Citrus juice is a...
68
The real reason why Citrus juice is a great natural weight loss drug!kh
Citrus juice is believed to be a great natural weight loss drug and helps maintain a healthy body. "Hello doctors" will tell you the great benefits of citrus juice we should include in the diet .1 - Citrus Lemon

khmerload.com6d

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About