ប្រើស្រោមអនាម័យរហូតសោះ ចុះហេតុអីនៅតែមានផ្ទៃពោះ និងឆ្លងរោគទៀត?

មុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះ ខ្ញុំសូមឲ្យយល់ថា នេះដោយសារតែអ្នកប្រើស្រោមអនាម័យមិនបានត្រឹមត្រូវ ឬប្រើខុស។ ស្រោមអនាម័យត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវិធីពន្យាកំណើត និងការពារជំងឺឆ្លងតាមការរួមភេទដ៏ល្អបំផុត ប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពបានលុះត្រាតែវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ និង

(Translated) Use condoms until they are still pregnant and contagious Before answering this question, let's say this is because you use condoms incorrectly or misuse.

Share Story

@ health.com.kh4 months ago6
Read

Related Stories

khWhen you're pregnant, your baby will have something to look like
Below we will show you the right things to show you are having a girl.
khPregnancy is such that the baby is born very intelligent
Below we will show you how to prepare for pregnancy so that you can get a clever baby.
Mother is not born in such a way
70
Mother is not born in such a waykh
Below we will show you what you should be careful about when you want to have children.

health.com.kh4 months

3 Skills help you get out of the mood
26
3 Skills help you get out of the moodkh
We are convinced that all of you know the impact of having a negative impact on your health.

health.com.kh4 months

Just do not get hungry for what reason
4
Just do not get hungry for what reasonkh
Every disease can reduce or eliminate the feeling of hunger.

health.com.kh4 months

The way you can do it when you know...
6
The way you can do it when you know the stomach is in the invasionkh
The stomach virus is usually mild, and it goes away on its own.

health.com.kh4 months

Experimenting with a full week of...
9
Experimenting with a full week of craving for these bodies will happenkh
Khen Chhay is a good vegetable because it is rich in vitamins that the body needs.

health.com.kh4 months

Often, pain in the body should be...
6
Often, pain in the body should be included in the diet tookh
People often choose to use paints when they are suffering from moderate pain.

health.com.kh4 months

My appearance is like this: Obesity...
4
My appearance is like this: Obesity or notkh
You can use your body weight measurements along with the waistline to determine if your weight is harmful to your health.

health.com.kh4 months

Home care for people with meningitis
23
Home care for people with meningitiskh
Usually, home care is available for people with meningitis because of viral strains.

health.com.kh4 months

Exercise night time, you can use...
29
Exercise night time, you can use these methodskh
A night cough can interfere with your sleep.

health.com.kh4 months

Impact of caffeine you should understand
19
Impact of caffeine you should understandkh
Caffeine can cause your heart to rush and breathe faster than usual.

health.com.kh4 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About