ឧស្សាហ៍មានការឈឺចាប់ក្នុងខ្លួន គួរតែបញ្ចូលអាហារទាំងនេះក្នុងរបបអាហារឲ្យបានច្រើនផង

មនុស្សយើងតែងតែជ្រើសរើសប្រើថ្នាំលេបនៅពេលមានការឈឺចាប់ល្មមៗ។ មែនហើយ ថ្នាំនេះមានភាពចាំបាច់ណាស់នៅពេលអ្នកមានការឈឺចាប់ដែលរ៉ាំរ៉ៃ ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើប្រាស់វាជាប់រហូត រាងកាយអាចនឹងសម្របខ្លួននឹងថ្នាំនេះបានយ៉ាងលឿន ហើយវាក៏អាចនឹងលែងមានប្រយោជន៍ទៀតដែរ។

(Translated) Often, pain in the body should be included in the diet too People often choose to use paints when they are suffering from moderate pain.

Share Story

@ health.com.kh3 months ago6
Read

Related Stories

khWhen you're pregnant, your baby will have something to look like
Below we will show you the right things to show you are having a girl.
khPregnancy is such that the baby is born very intelligent
Below we will show you how to prepare for pregnancy so that you can get a clever baby.
Mother is not born in such a way
70
Mother is not born in such a waykh
Below we will show you what you should be careful about when you want to have children.

health.com.kh3 months

3 Skills help you get out of the mood
26
3 Skills help you get out of the moodkh
We are convinced that all of you know the impact of having a negative impact on your health.

health.com.kh3 months

Fatty foods are good for your health
21
Fatty foods are good for your healthkh
Fat has been considered a healthier diet, and many people avoid eating fatty foods to avoid getting sick.

health.com.kh3 months

Just do not get hungry for what reason
4
Just do not get hungry for what reasonkh
Every disease can reduce or eliminate the feeling of hunger.

health.com.kh3 months

The way you can do it when you know...
6
The way you can do it when you know the stomach is in the invasionkh
The stomach virus is usually mild, and it goes away on its own.

health.com.kh3 months

Experimenting with a full week of...
9
Experimenting with a full week of craving for these bodies will happenkh
Khen Chhay is a good vegetable because it is rich in vitamins that the body needs.

health.com.kh3 months

My appearance is like this: Obesity...
4
My appearance is like this: Obesity or notkh
You can use your body weight measurements along with the waistline to determine if your weight is harmful to your health.

health.com.kh3 months

Home care for people with meningitis
23
Home care for people with meningitiskh
Usually, home care is available for people with meningitis because of viral strains.

health.com.kh3 months

Exercise night time, you can use...
29
Exercise night time, you can use these methodskh
A night cough can interfere with your sleep.

health.com.kh3 months

Easy ! Clean blood vessels with these...
82
Easy ! Clean blood vessels with these simple mealskh
Problems with blood vessels can increase the risk of a number of anxiety disorders, including cardiovascular disease and stroke.

health.com.kh3 months

Impact of caffeine you should understand
19
Impact of caffeine you should understandkh
Caffeine can cause your heart to rush and breathe faster than usual.

health.com.kh3 months

Always feeling pain in the urination,...
3
Always feeling pain in the urination, one of the reasonskh
Sick pain is a pain in the urinary tract or around the pelvic floor area.

health.com.kh3 months

Symptoms that indicate that you are...
25
Symptoms that indicate that you are having urinary incontinencekh
Normal in the lining, not water, there is only a small amount to facilitate the friction of the lungs.

health.com.kh3 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About