អាហារសម្បូរជាតិខ្លាញ់តែល្អចំពោះសុខភាពអ្នក

ខ្លាញ់ធ្លាប់តែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាហារមិនល្អចំពោះសុខភាព ហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនតែងតែចៀសវាងការញ៉ាំអាហារសម្បូរខ្លាញ់ដែរដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺផងដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី វាក៏មានអាហារជាច្រើនដែលសម្បូរខ្លាញ់ តែល្អចំពោះសុខភាពយើងច្រើនដែរ ជាពិសេសអាហារដូចខាងក្រោមនេ

health.com.kh13d ago21
Read
Domnung Bot translated the headlines
13d ago

Fatty foods are good for your healthFat has been considered a healthier diet, and many people avoid eating fatty foods to avoid getting sick.

Related Stories

khWhen you're pregnant, your baby will have something to look like
Below we will show you the right things to show you are having a girl.
khPregnancy is such that the baby is born very intelligent
Below we will show you how to prepare for pregnancy so that you can get a clever baby.
Mother is not born in such a way
70
Mother is not born in such a waykh
Below we will show you what you should be careful about when you want to have children.

health.com.kh12d

My appearance is like this: Obesity...
4
My appearance is like this: Obesity or notkh
You can use your body weight measurements along with the waistline to determine if your weight is harmful to your health.

health.com.kh13d

Home care for people with meningitis
23
Home care for people with meningitiskh
Usually, home care is available for people with meningitis because of viral strains.

health.com.kh13d

Exercise night time, you can use...
29
Exercise night time, you can use these methodskh
A night cough can interfere with your sleep.

health.com.kh13d

Should not sleep • It may be because...
33
Should not sleep • It may be because of these health problemskh
If you have difficulty sleeping, you should stop drinking coffee, drink a can of beverage, and try not to go to sleep.

health.com.kh13d

Help Share ! You Have "Asthma" Do not...
38
Help Share ! You Have "Asthma" Do not miss this articlekh
The symptoms of asthma are controlled by the use of medication prescribed by a doctor. (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, Is your daughter always itchy?)

health.com.kh13d

Easy ! Clean blood vessels with these...
82
Easy ! Clean blood vessels with these simple mealskh
Problems with blood vessels can increase the risk of a number of anxiety disorders, including cardiovascular disease and stroke.

health.com.kh13d

Caution ! Avoid these "red blood cells"
193
Caution ! Avoid these "red blood cells"kh
Are you facing a lack of red blood and prescribed by a doctor for iron supplements? (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, your daughter may just skin itchy

health.com.kh13d

Want to have muscles fast? Do not...
47
Want to have muscles fast? Do not miss this article ! 09, Jul 2019, 6:59 pmkh
Diet plays a major role in boosting muscle mass and physical activity.

thmeythmey.com14d

Impact of caffeine you should understand
19
Impact of caffeine you should understandkh
Caffeine can cause your heart to rush and breathe faster than usual.

health.com.kh14d

Always feeling pain in the urination,...
3
Always feeling pain in the urination, one of the reasonskh
Sick pain is a pain in the urinary tract or around the pelvic floor area.

health.com.kh14d

Foods help liver and liver damage
14
Foods help liver and liver damagekh
The liver is an important organ that plays a major role in the destruction of carbohydrates, causing glucose and body detoxification.

kbn.news15d

More Stories

Looking for a clean, younger 10...
35
Looking for a clean, younger 10 years? Very easy! Do not miss this articlekh
Most of us would like to look younger and live as long as possible. (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your daughter get itchy?) Diet plays an important role in maintaining good health, longevity and beauty.

health.com.kh6h

Chances are, just spending time doing...
8
Chances are, just spending time doing yoga can help heart health!kh
Since the body blood supply to the whole body of nutrition, the health of the heart is an essential component of overall health. Studies show that exercising for yoga may help improve the health of the heart and reduce the risk factors

health.com.kh5h

The cause of headaches
1
The cause of headacheskh
Headaches are caused by a lot of problems, and here are some of the causes that cause uncomfortable headaches. Chewing gum: Motion moves jaws to chew chewing gum all the time, so that the muscles around the jaw have clamped

khmertalking.com5h

Foods lose weight to get rid of the...
1
Foods lose weight to get rid of the shaftkh
Weight loss plan with this method has been slow, but the body is agile, agile and agile, as it does not lose weight. The key to weight loss using this method is eating fish with fruit because

khmertalking.com5h

What foods help cleanse the liver?
208
What foods help cleanse the liver?kh
The liver is an essential function of the body, and it plays a major role in removing toxins and other dangerous chemicals from the body as well as other organs. (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your daughter...

health.com.kh1d

Habits that do not live long or short
5
Habits that do not live long or shortkh
Do you want to live long and happy? If so, you should give up some of the habits that are considered to be short-lived. Here are some bad habits that can make you short.

health.com.kh1d

Have you ever consumed "olive oil"?...
17
Have you ever consumed "olive oil"? Better to prevent even cancerkh
Not all fat is bad for health! Because in fact fat is good for the body when consumed in moderation. (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your daughter get itchy?) To maintain a healthy body

health.com.kh1d

Uncle learns to learn! "Spaghetti" is...
12
Uncle learns to learn! "Spaghetti" is good for healthkh
In Cambodia, grapes are not too rich, as it is a type of new crop. Chopsticks are a type of vegetable that can be used to make a variety of dishes and are currently enjoying a remarkable popularity. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy

health.com.kh1d

Benefits of Ketchup
3
Benefits of Ketchupkh
Chickenpox is often a vegetable choice that Cambodians like to eat frequently, without worrying much about their color. However, the color of the peppermint has been found by scientists to be very diverse and healthier.

khmertalking.com1d

How do not sleep sleep in the middle...
3
How do not sleep sleep in the middle of the night?kh
Health: Job pressures and daily life are the main factors that make some Cambodians feel sleepy or sleep each day. Sleep problems can be as numerous as sleeping, sleeping, sleeping or sleeping. How to sleep

khmertalking.com1d

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About