ទម្លាប់ដែលស្រ្តីគួរធ្វើ ដើម្បីបេះដូងមានសុខភាពល្អ

ការស្រាវជ្រាវមួយបានធ្វើការតាមដានលើស្ត្រីជិត ៧០ ០០០ នាក់ក្នុងរយៈពេល ២០ ឆ្នាំ។ ស្ត្រីបានប្រាប់ពីទម្លាប់របស់ពួកគេដូចជា ការញ៉ាំចំណីអាហារ និងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ និងបានឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនូវព័ត៌មានរៀងរាល់២ឆ្នាំម្តង។ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ

(Translated) The routine that women should do to a healthy heart One study followed nearly 70,000 women in 20 years.

Share Story

@ health.com.kh4 months ago37
Read

Related Stories

khThe elderly are vulnerable to lack of nutrition because ...
Nutrient deficiencies occur when a person can not get enough food or does not eat enough healthy foods.
khThe five foods that pregnant women should eat a lot
You know, you should eat healthy food, but you may be confused.
When sick, give your baby plenty of...
20
When sick, give your baby plenty of water to prevent dehydrationkh
The best way to prevent dehydration is to make sure that you get enough fluids when they are sick or when they should get more fluid than they may have in water, vomiting, diarrhea or breakage.

health.com.kh4 months

When you're pregnant, your baby will...
231
When you're pregnant, your baby will have something to look likekh
Below we will show you the right things to show you are having a girl.

health.com.kh4 months

Pregnancy is such that the baby is...
39
Pregnancy is such that the baby is born very intelligentkh
Below we will show you how to prepare for pregnancy so that you can get a clever baby.

health.com.kh4 months

Mother is not born in such a way
70
Mother is not born in such a waykh
Below we will show you what you should be careful about when you want to have children.

health.com.kh4 months

3 Skills help you get out of the mood
26
3 Skills help you get out of the moodkh
We are convinced that all of you know the impact of having a negative impact on your health.

health.com.kh4 months

Fatty foods are good for your health
21
Fatty foods are good for your healthkh
Fat has been considered a healthier diet, and many people avoid eating fatty foods to avoid getting sick.

health.com.kh4 months

Just do not get hungry for what reason
4
Just do not get hungry for what reasonkh
Every disease can reduce or eliminate the feeling of hunger.

health.com.kh4 months

The way you can do it when you know...
6
The way you can do it when you know the stomach is in the invasionkh
The stomach virus is usually mild, and it goes away on its own.

health.com.kh4 months

Experimenting with a full week of...
9
Experimenting with a full week of craving for these bodies will happenkh
Khen Chhay is a good vegetable because it is rich in vitamins that the body needs.

health.com.kh4 months

Often, pain in the body should be...
6
Often, pain in the body should be included in the diet tookh
People often choose to use paints when they are suffering from moderate pain.

health.com.kh4 months

Use condoms until they are still...
6
Use condoms until they are still pregnant and contagiouskh
Before answering this question, let's say this is because you use condoms incorrectly or misuse.

health.com.kh4 months

Catching blood in sperm can be caused...
4
Catching blood in sperm can be caused by ...kh
Blood in sperm can be caused by many problems that affect the male reproductive system.

health.com.kh4 months

My appearance is like this: Obesity...
4
My appearance is like this: Obesity or notkh
You can use your body weight measurements along with the waistline to determine if your weight is harmful to your health.

health.com.kh4 months

Home care for people with meningitis
23
Home care for people with meningitiskh
Usually, home care is available for people with meningitis because of viral strains.

health.com.kh4 months

Exercise night time, you can use...
29
Exercise night time, you can use these methodskh
A night cough can interfere with your sleep.

health.com.kh4 months

Easy ! Clean blood vessels with these...
82
Easy ! Clean blood vessels with these simple mealskh
Problems with blood vessels can increase the risk of a number of anxiety disorders, including cardiovascular disease and stroke.

health.com.kh4 months

Know the type of heart disease and...
58
Know the type of heart disease and the symptoms you should not misskh
Heart disease is the leading cause of death in the United States.

news.sabay.com.kh4 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About