មនុស្សចាស់ងាយនឹងខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹម ដោយសារតែ ...

កង្វះសារជាតិចិញ្ចឹម កើតមានឡើងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មិនអាចទទួលបានអាហារគ្រប់គ្រាន់ ឬមិនញ៉ាំអាហារដែលផ្តល់នូវសុខភាពគ្រប់គ្រាន់។ (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ) មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បរិមាណ និងប្រភេទនៃអាហារដែលមនុស្សវ័យចំណាស់ញ៉ាំ។ បញ្ហាទោះនោះរួម

(Translated) The elderly are vulnerable to lack of nutrition because ... Nutrient deficiencies occur when a person can not get enough food or does not eat enough healthy foods.

Share Story

@ health.com.kh3 months ago26
Read

Related Stories

khWhen you're pregnant, your baby will have something to look like
Below we will show you the right things to show you are having a girl.
khPregnancy is such that the baby is born very intelligent
Below we will show you how to prepare for pregnancy so that you can get a clever baby.
Mother is not born in such a way
70
Mother is not born in such a waykh
Below we will show you what you should be careful about when you want to have children.

health.com.kh3 months

3 Skills help you get out of the mood
26
3 Skills help you get out of the moodkh
We are convinced that all of you know the impact of having a negative impact on your health.

health.com.kh3 months

Fatty foods are good for your health
21
Fatty foods are good for your healthkh
Fat has been considered a healthier diet, and many people avoid eating fatty foods to avoid getting sick.

health.com.kh3 months

Just do not get hungry for what reason
4
Just do not get hungry for what reasonkh
Every disease can reduce or eliminate the feeling of hunger.

health.com.kh3 months

The way you can do it when you know...
6
The way you can do it when you know the stomach is in the invasionkh
The stomach virus is usually mild, and it goes away on its own.

health.com.kh3 months

Experimenting with a full week of...
9
Experimenting with a full week of craving for these bodies will happenkh
Khen Chhay is a good vegetable because it is rich in vitamins that the body needs.

health.com.kh3 months

Often, pain in the body should be...
6
Often, pain in the body should be included in the diet tookh
People often choose to use paints when they are suffering from moderate pain.

health.com.kh3 months

Use condoms until they are still...
6
Use condoms until they are still pregnant and contagiouskh
Before answering this question, let's say this is because you use condoms incorrectly or misuse.

health.com.kh3 months

My appearance is like this: Obesity...
4
My appearance is like this: Obesity or notkh
You can use your body weight measurements along with the waistline to determine if your weight is harmful to your health.

health.com.kh3 months

Home care for people with meningitis
23
Home care for people with meningitiskh
Usually, home care is available for people with meningitis because of viral strains.

health.com.kh3 months

Exercise night time, you can use...
29
Exercise night time, you can use these methodskh
A night cough can interfere with your sleep.

health.com.kh3 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About