សម្អាត​ស​សៃ​ឈាម ជាមួយ​អាហារ​ធម្មតា​ទាំងនេះ

បញ្ហា​ស្ទះ​ស​សៃ​ឈាម​អាច​បង្កើន​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ផ្សេងៗ​គួរអោយ​ព្រួយបារម្ភ​រួម បញ្ចូល​ទាំង​ជំងឺ​ស្ទះ​ស​សៃ​ឈាម​បេះដូង និង​ជំងឺ​ដាច់​ស​សៃ​ឈាម​ខួរក្បាល​។ ដូច្នេះ ហើយ​ទើប​អ្នក​មិនគួរ​មើលរំលង​បញ្ហា​នេះឡើយ​! បញ្ហា​ស្ទះ​ស​សៃ​ឈាម​ជា​ញឹកញយ បណ្ដាលមកពី​របៀប​នៃ​ក

Read
Domnung Bot translated the headlines
9d ago

Clean the blood vessels with these normal foodsObstructive blockage of the blood vessels can increase the risk of serious complications, including heart attack and heart disease.

Related Stories

khHormonal balance can be maintained simply by these simple meals
Keeping the balance or the proper level of hormones is vital to maintaining health.
khTop foods that help the pancreas
Pancreas is a major component of the digestive system.
Should Read ! Unplanned "Cancer" Do...
348
Should Read ! Unplanned "Cancer" Do not skip these foodskh
Cancer is one of the most worrisome health problems that can easily kill people.

health.com.kh9d

Fatty foods are good for your health
21
Fatty foods are good for your healthkh
Fat has been considered a healthier diet, and many people avoid eating fatty foods to avoid getting sick.

health.com.kh10d

Easy ! Clean blood vessels with these...
82
Easy ! Clean blood vessels with these simple mealskh
Problems with blood vessels can increase the risk of a number of anxiety disorders, including cardiovascular disease and stroke.

health.com.kh11d

More Stories

Old before age 10 because of this sleep
142
Old before age 10 because of this sleepkh
If you do not want to get old, you should avoid sleep in the following ways. What's going on? Before you go to bed you should not get angry, because it can make you harder to breathe, making it hard for you to sleep. You should not eat

health.com.kh2d

This kiss makes the girl run away...
7
This kiss makes the girl run away from youkh
If you do not want girls to run away from you, kissing below, you should be away. What's going on? (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your daughter get itchy?) When you have bad smell and kiss your wife

health.com.kh2d

Want to lower your blood sugar more...
4
Want to lower your blood sugar more effectively, do not forget to do these exerciseskh
Diabetes is a chronic disease and is known to be untreated, it can only be managed. Once you have it, you will have it for life. It is best to manage the disease well to avoid many of its complications, including blindness

health.com.kh1d

Do not want to have too much toxic...
24
Do not want to have too much toxic intestinal disorders, do not forget to try to eat these foods tookh
Juice for many toxins is very different. But one thing we do not know is that it is not cheap. However, fruit juices are not as effective as they are sold in the market. However

health.com.kh1d

Mothers should know these tips...
46
Mothers should know these tips protecting children from denguekh
Mothers with small children should be more careful because children have a weakened immune system than adults. As well as old people, they are vulnerable to many diseases. So you should understand something for easy

kanha.sabay.com.kh3d

Watch Dengue Disease More Than 20,000...
55
Watch Dengue Disease More Than 20,000 Dengue Fever And More Than Last Year - MediaKhmerkh
In the morning of June 17, the Ministry of Health hosted a news conference on the prevention and control of dengue fever. According to statistics, since the beginning of 2019, so far, 21,127 cases of dengue fever have been reported, including 25 cases.

mediakhmer.club4d

Recent news does not look down on a...
103
Recent news does not look down on a little trumpet, but it can help you to fight the 5 deadly!kh
Triglycerides have great health benefits, and some of the disorders are good enough to absorb bad cholesterol because they are the most abundant fiber of the whole body. Pectin triggers can control blood sugar and cholesterol

pressnews.today4d

How Does Blood Pressure Rise?
37
How Does Blood Pressure Rise?kh
Here are some tips to lower your chances of developing high blood pressure and stay healthy: (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If this is the case, You only have itchy skin?) Keep the normal weight on the index of weight b

health.com.kh3d

How does your blood form in your body?
10
How does your blood form in your body?kh
It is not made in the kitchen, but the blood is made up of the same ingredients. To create your own blood, you need a blend of: Red blood cells that capture oxygen to the body, white blood cells that fight

health.com.kh3d

Understand the "dengue fever"
157
Understand the "dengue fever"kh
After being bitten by mosquitoes with dengue, the duration of the symptoms is 3 days to 15 days before the symptoms of dengue fever appear. Dengue fever starts with fever, chills, headache, headache

health.com.kh4d

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About