បុរស៤ប្រភេទនេះ នារីបើចៀសបាន សូមចៀសឲ្យឆ្ងាយ

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីបុរសដែលអ្នកគួរតែចៀសឲ្យឆ្ងាយ។ តើមានមនុស្សប្រុសណាខ្លះទៅ? (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ) នៅពេលដែលអ្នកដល់វ័យកណ្តាល អ្នកគួរតែចៀសឲ្យឆ្ងាយពីសង្សារចាស់របស់អ្នក ព្រោះក្នុងវ័យនេះ អារម្មណ៍អ្នកងាយប្រតិកម្ម ដោយធ្វើឲ្យភ្លើងនៃស

Read
Domnung Bot translated the headlines
9d ago

These 4 types of men, if not avoided, avoidHere we will show you guys who should be away.

Related Stories

khMaternity mothers can eat these snacks
Below we will show you a snack that you can consume during pregnancy.
khThe elderly are vulnerable to lack of nutrition because ...
Nutrient deficiencies occur when a person can not get enough food or does not eat enough healthy foods.
The routine that women should do to a...
37
The routine that women should do to a healthy heartkh
One study followed nearly 70,000 women in 20 years.

health.com.kh9d

When you're pregnant, your baby will...
231
When you're pregnant, your baby will have something to look likekh
Below we will show you the right things to show you are having a girl.

health.com.kh10d

Pregnancy is such that the baby is...
39
Pregnancy is such that the baby is born very intelligentkh
Below we will show you how to prepare for pregnancy so that you can get a clever baby.

health.com.kh10d

Mother is not born in such a way
70
Mother is not born in such a waykh
Below we will show you what you should be careful about when you want to have children.

health.com.kh10d

3 Skills help you get out of the mood
26
3 Skills help you get out of the moodkh
We are convinced that all of you know the impact of having a negative impact on your health.

health.com.kh10d

Just do not get hungry for what reason
4
Just do not get hungry for what reasonkh
Every disease can reduce or eliminate the feeling of hunger.

health.com.kh10d

The way you can do it when you know...
6
The way you can do it when you know the stomach is in the invasionkh
The stomach virus is usually mild, and it goes away on its own.

health.com.kh10d

Experimenting with a full week of...
9
Experimenting with a full week of craving for these bodies will happenkh
Khen Chhay is a good vegetable because it is rich in vitamins that the body needs.

health.com.kh10d

Often, pain in the body should be...
6
Often, pain in the body should be included in the diet tookh
People often choose to use paints when they are suffering from moderate pain.

health.com.kh10d

Use condoms until they are still...
6
Use condoms until they are still pregnant and contagiouskh
Before answering this question, let's say this is because you use condoms incorrectly or misuse.

health.com.kh10d

My appearance is like this: Obesity...
4
My appearance is like this: Obesity or notkh
You can use your body weight measurements along with the waistline to determine if your weight is harmful to your health.

health.com.kh10d

Home care for people with meningitis
23
Home care for people with meningitiskh
Usually, home care is available for people with meningitis because of viral strains.

health.com.kh10d

Exercise night time, you can use...
29
Exercise night time, you can use these methodskh
A night cough can interfere with your sleep.

health.com.kh10d

More Stories

Headache is normal, but if there are...
6
Headache is normal, but if there are signs, it is dangerouskh
While most headaches are not serious, some symptoms may be a big problem, and when you see a doctor. (Read: Sleeping Pills When You Should Use) The Harvard Medical School's College of Health talked about some of the conditions related to

health.com.kh14h

Doing this during sex will...
1
Doing this during sex will immediately destroy themkh
Below we will show you some of the things you should avoid when you have sex, as it can harm your health. What's going on? When you have sex, you should not use too much movement because it can make you both sick.

health.com.kh9h

These five types of women should not...
228
These five types of women should not take birth control pillskh
If you are a female, below, you should avoid birth control pills. What's going on? If you are breastfeeding, you should not take birth control pills because it can affect your baby's development.

health.com.kh2d

Old before age 10 because of this sleep
142
Old before age 10 because of this sleepkh
If you do not want to get old, you should avoid sleep in the following ways. What's going on? Before you go to bed you should not get angry, because it can make you harder to breathe, making it hard for you to sleep. You should not eat

health.com.kh2d

What is the first time women have sex...
19
What is the first time women have sex with their partner?kh
As a woman, when you first have sex, you should be careful about the following points that will not harm your health. What's going on? (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If you do this, does your girl get itchy?)

health.com.kh2d

A mother who wants to naturally come...
40
A mother who wants to naturally come in the same waykh
If you want to have babies by nature, not surgery, you should be careful about the following points before giving birth. What's going on? (Read: Sleeping Pills When You Should Use) Before giving birth, you should learn to understand the stages that you...

health.com.kh2d

Too bad for cold medicines you can...
4
Too bad for cold medicines you can try these treatments !!!kh
In case of a cold and untreated, it usually goes away within a week. At the same time, you can have a great deal of options to manage your symptoms.

health.com.kh2d

Oral vaginal washing can prevent...
7
Oral vaginal washing can prevent pregnancy?kh
No, vaginal washing does not prevent pregnancy. In fact, cleaning is a bad idea for prolonged delays, for a number of reasons: (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch If this is your girl's itchy skin ?)

health.com.kh1d

Do not lose weight, you are not fatigued
84
Do not lose weight, you are not fatiguedkh
While many dietary plans can be effective in reducing excess weight, the following projects will be successful if long-term changes are made to the eating habits. (Read: Your baby's skin will be clean and does not itch if done in this way

health.com.kh1d

How to Treat Your Nose Allergy
14
How to Treat Your Nose Allergykh
Nasal allergy is a type of reaction, where the immune system works excessively on the presence of ornamental, phytoplankton, and so on, leading to itching in the nose and the bladder. If the allergen is caused by aromatic lotion, it is called Hay Fever.

health.com.kh1d

Browse By Category

domnung.com

Domnung ដំណឹង
Beta 4.7

Recently Added Sites

Last updated: June 22, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About