បុរស៤ប្រភេទនេះ នារីបើចៀសបាន សូមចៀសឲ្យឆ្ងាយ

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីបុរសដែលអ្នកគួរតែចៀសឲ្យឆ្ងាយ។ តើមានមនុស្សប្រុសណាខ្លះទៅ? (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ) នៅពេលដែលអ្នកដល់វ័យកណ្តាល អ្នកគួរតែចៀសឲ្យឆ្ងាយពីសង្សារចាស់របស់អ្នក ព្រោះក្នុងវ័យនេះ អារម្មណ៍អ្នកងាយប្រតិកម្ម ដោយធ្វើឲ្យភ្លើងនៃស

(Translated) These 4 types of men, if not avoided, avoid Here we will show you guys who should be away.

Share Story

@ health.com.kh4 months ago30
Read

Related Stories

khMaternity mothers can eat these snacks
Below we will show you a snack that you can consume during pregnancy.
khThe elderly are vulnerable to lack of nutrition because ...
Nutrient deficiencies occur when a person can not get enough food or does not eat enough healthy foods.
The routine that women should do to a...
37
The routine that women should do to a healthy heartkh
One study followed nearly 70,000 women in 20 years.

health.com.kh4 months

When you're pregnant, your baby will...
231
When you're pregnant, your baby will have something to look likekh
Below we will show you the right things to show you are having a girl.

health.com.kh4 months

Pregnancy is such that the baby is...
39
Pregnancy is such that the baby is born very intelligentkh
Below we will show you how to prepare for pregnancy so that you can get a clever baby.

health.com.kh4 months

Mother is not born in such a way
70
Mother is not born in such a waykh
Below we will show you what you should be careful about when you want to have children.

health.com.kh4 months

3 Skills help you get out of the mood
26
3 Skills help you get out of the moodkh
We are convinced that all of you know the impact of having a negative impact on your health.

health.com.kh4 months

Just do not get hungry for what reason
4
Just do not get hungry for what reasonkh
Every disease can reduce or eliminate the feeling of hunger.

health.com.kh4 months

The way you can do it when you know...
6
The way you can do it when you know the stomach is in the invasionkh
The stomach virus is usually mild, and it goes away on its own.

health.com.kh4 months

Experimenting with a full week of...
9
Experimenting with a full week of craving for these bodies will happenkh
Khen Chhay is a good vegetable because it is rich in vitamins that the body needs.

health.com.kh4 months

Often, pain in the body should be...
6
Often, pain in the body should be included in the diet tookh
People often choose to use paints when they are suffering from moderate pain.

health.com.kh4 months

Use condoms until they are still...
6
Use condoms until they are still pregnant and contagiouskh
Before answering this question, let's say this is because you use condoms incorrectly or misuse.

health.com.kh4 months

My appearance is like this: Obesity...
4
My appearance is like this: Obesity or notkh
You can use your body weight measurements along with the waistline to determine if your weight is harmful to your health.

health.com.kh4 months

Home care for people with meningitis
23
Home care for people with meningitiskh
Usually, home care is available for people with meningitis because of viral strains.

health.com.kh4 months

Exercise night time, you can use...
29
Exercise night time, you can use these methodskh
A night cough can interfere with your sleep.

health.com.kh4 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About