ភ្ញាក់ពីគេងភ្លាមញ៉ាំទឹកមួយកែវដំបូងគេភ្លាម គឺមានហេតុផលបែបនេះឯង

រឿងនេះហាក់បីដូចជារឿងល្អមួយដែលអ្នកត្រូវធ្វើព្រោះ ការញ៉ាំទឹកព្រឹកឡើងដំបូងគេនេះអាចជួយផ្តល់សំណើមដល់មាត់ និងបំពង់កបានយ៉ាងល្អ ដូច្នេះអ្នកក៏មិនអាចក្អកបានដោយសារតែការខ្សោះជាតិទឹកដែរ តាមពិតនោះគឺថា មនុស្សយើងតែងភ្លេចការបង្គ្រប់ជាតិទឹកដល់ខ្លួនឯង តែបែរជាចូលចិត្តញ៉

(Translated) Waking up immediately, taking a glass of water for the first time, is exactly why This might seem like a good thing to do, as this first morning watering can help moisturize your mouth and throat so you won't cough up because of dehydration. We often forget to hydrate ourselves, but like that

Share Story

@ health.com.kha month ago30
Read

Related Stories

khMorning routine makes you feel tired every day
Have to be happy for the start of the day, and that's what everyone always wants, sadly you may not get this feeling because some of the morning routines you make can be counterproductive. The next day anyway
khFormula that can dissolve kidney stones in a short time
With all of the following ingredients, not only does kidney stone removal work but also removes blemishes in other areas, it will only work in six days.
This juice can help with gout pain
2
This juice can help with gout painkh
Gout can cause sudden, severe joint pain, swelling and pain that often occurs on the big toe. This pain can be repeated if not treated. Over time, it can be more harmful

health.com.kha month

Wanting to be healthy, weigh what!
27
Wanting to be healthy, weigh what!kh
Many people just because they want to be healthy, want to be clean, try to buy drugs or supplements, but all of these are taken by the doctor. In the general section, Ly Rithyun said that this was not the right thing to do, instead of drugs and snacks

khmerload.coma month

Erectile Dysfunction: You can use...
3
Erectile Dysfunction: You can use these remedies for treatmentkh
There are many different reasons why a man's penis may not be erectile. Sometimes it can be because of common problems such as psychological or other problems, smoking, heavy drinking, and medications. So is it. Experts say that

health.com.kha month

Leaf can control diabetes and prevent...
33
Leaf can control diabetes and prevent high blood cholesterolkh
According to a study published in the European Journal of Science and Medicine, extracts of leaf extracts have a significant effect on blocking the enzyme from the pancreas. Occurs when people

health.com.kha month

Exterior sweeteners, papaya can be...
3
Exterior sweeteners, papaya can be beneficial for many other healthkh
Mango Besides its sweetness, it is also very useful for health and beauty, you can eat it raw, especially freshly squeezed mangoes, because it will provide good energy, however, mangoes are rich in antioxidants and are Astringent substances can help

health.com.kha month

If you know you're pregnant, don't...
6
If you know you're pregnant, don't forget to avoid these foodskh
When you are pregnant, you must make many lifestyle changes for yourself and your healthy baby. When you have a weakened immune system, you may also be at increased risk for foodborne illness. So be sure to avoid it

health.com.kha month

Wearing a sleep bra can prevent...
2
Wearing a sleep bra can prevent breast shrinkage?kh
Breast shrinkage is a problem that women may have to deal with after childbirth and obesity and older age Wearing a bra to support sagging can prevent it from getting worse but wearing a bra during sleep Probably not

health.com.kha month

Do not forget to avoid these foods...
5
Do not forget to avoid these foods when you are not feeling wellkh
In terms of nutrition, it may not be the first thing you need to think about when treating a cold or a stomach ache, but what you should do is eat enough and also choose the right foods first. Will eat of course there are some foods and drinks that

health.com.kha month

Why can't children just get vaccinated?
9
Why can't children just get vaccinated?kh
Below we will show you why you can't bathe your baby when vaccinated. (Read: antacids when you should use) Newborn babies must be vaccinated until adulthood where the vaccine is not water resistant

health.com.kha month

Having PMS, don't forget these meal...
2
Having PMS, don't forget these meal tips !!!kh
Mumps is rare today because the vaccine has been found and used for a long time

lookingtoday.coma month

Problems with eating lots of coffee...
6
Problems with eating lots of coffee and solutionskh
Are you the kind of person who likes to drink coffee but doesn't like the small consequences of it? If so, you are reading the article

lookingtoday.coma month

7 habits that can help lose weight...
7 habits that can help lose weight quicklykh
If you are trying to lose weight, you are definitely going to want to exercise and choose which foods to avoid

lookingtoday.coma month

Having PMS, don't forget these meal...
Having PMS, don't forget these meal tips !!!kh
Mumps today is rare because the vaccine has been found and used for many years, but that doesn't mean it doesn't exist - the fact is that you may be infected. The same is true just because there are few symptoms

health.com.kha month

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About