ហេតុអ្វីបានជាបេះដូងកូន ឈប់លោតក្នុងពោះអ្នកម្តាយចឹង?

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីមូលហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យបេះដូងកូនឈប់លោតក្នុងពោះអ្នកម្តាយ តើមានអ្វីខ្លះទៅ? (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ) ក្នុងដំណាក់កាលដែលអ្នកម្តាយពរពោះ អាចកើតមានបញ្ហាច្រើន ហើយក្នុងនោះក៏អាចកើតមានបញ្ហាបេះដូងកូនឈប់លោតដែរ។ មានបញ្ហាច្រើ

(Translated) Why doesn't your heart stop beating in your womb? Below we will show you why your baby's heartbeat stops. (Read: sleeping pills when you should take) During pregnancy you can have a lot of problems and can also cause heart problems, heart failure, heart problems

Share Story

@ health.com.kha month ago2
Read

Related Stories

khNear the birth of a baby, the mother becomes constipated?
Below we will show you how to get a mother away from constipation near the time of childbirth.
khHow old should the baby be stopped before it is over?
Below we will show you the age at which you should breastfeed, at what age? (Read: Antidepressants When You Should Use) Experts suggest that when the baby is around 6 months old, the mother should supplement her baby with vegetables, meat, or baby...
Why might a large baby move in the womb?
263
Why might a large baby move in the womb?kh
Below we will show you why a baby is more active in your mother's womb. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) After your mother eats, the sugary snack will come out.

health.com.kha month

Near the birth of a baby, the mother...
4
Near the birth of a baby, the mother becomes constipated?kh
Below we will show you how to get a mother away from constipation when it comes to giving birth. (Read: sleeping pills when you should) Mother should exercise with some movement because when you are not active the food you eat

health.com.kha month

Tips for what parents should do if...
3
Tips for what parents should do if they do not want their child to become sickkh
As parents often prepare everything to protect their young child from the cold or other illnesses when they go to school, it is time to have more interaction with other children who are already sick, but how? What can be done to keep the baby from...

health.com.kha month

These factors make it very easy for...
4
These factors make it very easy for muscle spasmkh
Muscle contractions are more common in athletes, with most muscle contractions responding well with non-surgical treatment, but in some cases they may be caused by a slight or complete rupture of the muscle. After all, the risk of spanking

health.com.kha month

Just a glass of pomegranate juice can...
4
Just a glass of pomegranate juice can increase the strength of a man's bedkh
For men this may be good news for you, and if you are experiencing anxiety during sex due to erectile dysfunction, then try to drink a glass of pomegranate juice a day, not just a nutritious drink. Popular sex but also great to catch

health.com.kha month

Is erectile dysfunction linked to...
5
Is erectile dysfunction linked to heart disease?kh
Erectile dysfunction is the inability to have an erection sufficient for sex, and it can also be an early warning sign of current or future heart disease (read: sleeping pills you should use) as well if you have a disease. Heart and you are treated...

health.com.kha month

Formula that can dissolve kidney...
6
Formula that can dissolve kidney stones in a short timekh
With all of the following ingredients, not only does kidney stone removal work but also removes blemishes in other areas, it will only work in six days.

health.com.kha month

This juice can help with gout pain
2
This juice can help with gout painkh
Gout can cause sudden, severe joint pain, swelling and pain that often occurs on the big toe. This pain can be repeated if not treated. Over time, it can be more harmful

health.com.kha month

Exterior sweeteners, papaya can be...
3
Exterior sweeteners, papaya can be beneficial for many other healthkh
Mango Besides its sweetness, it is also very useful for health and beauty, you can eat it raw, especially freshly squeezed mangoes, because it will provide good energy, however, mangoes are rich in antioxidants and are Astringent substances can help

health.com.kha month

If you know you're pregnant, don't...
6
If you know you're pregnant, don't forget to avoid these foodskh
When you are pregnant, you must make many lifestyle changes for yourself and your healthy baby. When you have a weakened immune system, you may also be at increased risk for foodborne illness. So be sure to avoid it

health.com.kha month

Do not forget to avoid these foods...
5
Do not forget to avoid these foods when you are not feeling wellkh
In terms of nutrition, it may not be the first thing you need to think about when treating a cold or a stomach ache, but what you should do is eat enough and also choose the right foods first. Will eat of course there are some foods and drinks that

health.com.kha month

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About