ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់ កំពុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃការបំភ្លឺ របស់ វ៉ា គឹមហុង អំពីកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសក្បែរខាង

ភ្នំពេញ៖លោក ឈឹម ផលវរុណ ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន ឧត្តម ក្រុម ប្រឹក្សា ពិគ្រោះ និង ផ្តល់យោបល់បាននិងកំពុង ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃការបំភ្លឺរបស់លោក វ៉ា គឹមហុងប្រធានគណៈកម្មការ កិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជា ជូនឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់ អំពី

(Translated) The Supreme Council of Advisory and Advisory Group is holding a press conference on the outcome of Wa Kimhong's clarification on the border with Cambodia. Phnom Penh: Chhim Phalvuth, Secretary of the Secretariat of the Supreme Council of Advisory and Advisory, is holding a press conference on the result of the comments by Mr. Kim Kimhong, President of the Cambodian Border Affairs Committee, to the Supreme Council of Advisory and Advisory

Share Story

@ dap-news.com4 months ago151
Read

Facebook Comments

Soum Sophy commented
4 months ago

រដ្ឋាភិបាលថាត្រូវ គឺត្រវហើយ ព្រោះរទេសភ្លើងចេញដំណើរហើយ

Related Stories

khVar Kimhong to tell him who found Cambodia lost land to Vietnam 10 Oct 2019, 1:40 pm
Var Kimhong, chairman of the Cambodian Border Affairs Committee, told him if anyone found that Cambodia had lost ground somewhere on the Vietnamese side, Mr. Wim Hong declared in a press conference organized after his meeting with the Supreme Court....
khWim Kimhong: Don't expect the UN to resolve border issues for Cambodia
Phnom Penh: Cambodia does not expect the UN to help resolve border disputes with neighboring countries in the near future, according to Cambodian Minister of Border Affairs Vak Kimhong. Facebook Comments
dap-news.com4 months
Mr. Chhim Phalvorth Holds a Press...
38
politicsMr. Chhim Phalvorth Holds a Press Conference on the Result of Wa Kimhong's Comment to the Supreme Councilkh
(Phnom Penh): At 12:00 noon on October 10, 2019, Chhim Phalvuth, Secretary General of the Advisory and Advisory Council, will hold a press conference highlighting the results of the announcement of Mr. Kim Hong to Udom. Advisory and Advisory Councils

freshnewsasia.com4 months

Mr. Pich Soth plans to sue Heang Kim...
7
Mr. Pich Soth plans to sue Heang Kim Sroe, who tweeted that Mr. Wim Kimhong's comments to the Supreme Council of the Cambodia-Vietnam Border are to be a complete and puppet affair.kh
PHNOM PENH - The president of the Cambodian Youth Party and a member of the Supreme Advisory and Advisory Council, Mr. Pich Soth, plans to file a complaint against a man named Heang Kim Sroe, who posted a Facebook message insulting the Supreme...

kbn.news4 months

Mr. Hun Sen asked the border...
33
politicsMr. Hun Sen asked the border authorities to clarify the Supreme Council of Advisorykh
Prime Minister Hun Sen has allowed National Authority for Border Affairs to comment on the invitation of the Supreme Council of Advisory and Advisory Thursday on the border issue between Cambodia and Vietnam

postkhmer.com4 months

Wa Kim Hong's clarification on the...
30
politicsWa Kim Hong's clarification on the border issue is startingkh
Phnom Penh, October 10, 2019 - Minister of Border Affairs of the Kingdom of Cambodia, Khim Hong Hong, is discussing border work with Vietnam and other neighbors in front of the Supreme Council And pimples

dap-news.com4 months1

Mr. Pich Soth will sue someone who...
21
politicsMr. Pich Soth will sue someone who accuses Wa Kim Hong of questioning the dramakh
PHNOM PENH - A member of the Cambodian Youth Advisory and Advisory Committee (PEC), Mr. Pich Soror, has filed a complaint against a person with a Facebook post named Heang Kimsreoun, who accused the comments of Mr. Wa Kimhong, chairman of the border...

dap-news.com4 months

Pich Soth plans to sue a man who...
31
politicsPich Soth plans to sue a man who posted an insulting message to the Supreme Council of Advisory and Advisory over the invitation to Var Kimhong to clarify the Cambodia-Vietnam border.kh
(Phnom Penh): Pich Pheap, President of the Cambodian Youth Party and a member of the Supreme Advisory and Advisory Council, will file a complaint against a man, Heang Kim Sroe, who posted a Facebook message insulting the Supreme Councilor for comments...

freshnewsasia.com4 months

The Chairman of the Cambodian Border...
69
politicsThe Chairman of the Cambodian Border Commission is summoned for commentkh
A senior member of the Advisory and Advisory Council has made a formal request today for Prime Minister Hun Sen to send President of National Authority for Border Affairs Signed Border Agreement

khmer.voanews.com4 months

This morning, Senior Minister Var...
9
politicsThis morning, Senior Minister Var Kimhong came to the Supreme Council for a consultation and advice on border issueskh
Cambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (L) shakes hands with visiting Senior Minister of the Ministry of Border Affairs Va Kim Hong HE Advisory Council on the morning of the 10th

kampucheathmey.com4 months

Samdech Hun Sen Receives US Secretary...
6
politicsSamdech Hun Sen Receives US Secretary of Defense for Kim Kheng Hong on October 10, 09, 201, 1:32 pmkh
Phnom Penh: Samdech Prime Minister Hun Sen Receives Chairman of Cambodian Border Committee Va Kim Hong on Border Affairs 10 October The decision of the head of government follows the White House

thmeythmey.com4 months

Fresh diamond: Prime Minister Vokim...
28
politicsFresh diamond: Prime Minister Vokim Hong clarifies border issue is a good willkh
Phnom Penh: After Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, Mr. Vichim Hong, Minister of the Cambodian Border Committee, came to clarify border affairs with Vietnam and other neighboring countries on October...

dap-news.com4 months

PM Hun Sen Receives Senior Minister...
70
politicsPM Hun Sen Receives Senior Minister of Foreign Affairskh
(Phnom Penh) - Cambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (L) shakes hands with visiting Senior Minister of the Ministry of Border Affairs of the Kingdom of Cambodia HE Kim Kimhong in the morning of October 10, 2019 By default

freshnewsasia.com4 months

Breaking news: Cambodian Prime...
19
Breaking news: Cambodian Prime Minister allows Wakim Hong to clarify border issueskh
Phnom Penh: After a request from the Supreme Council of Advisory and Advisory Council, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, received the Secretary-General of the Cambodian Border Committee.

dap-news.com4 months

Members of the Council of Ministers...
16
politicsMembers of the Council of Ministers ask Hun Sen to send Wa Kimhong to clarify border issuekh
Phnom Penh: Members of the Supreme Council of Advisory and Advisory have submitted a proposal to Prime Minister Hun Sen to send Mr. Va Kimhong, President of the National Authority in charge. Cambodian border affairs clarifies border affairs between...

thmeythmey.com4 months

Pich Srok formally submits a letter...
43
politicsPich Srok formally submits a letter to Samdech Techo Hun Sen, requesting the transfer of Mr.Va Kim Hong to the Supreme Council for Consultation and Advisory on Border Affairskh
(Phnom Penh): On October 09, 2019, Pich Sreng, President of the Cambodian Youth Party, made a formal request to Cambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN to invite Senior Minister of the Ministry of Border Affairs of the...

freshnewsasia.com4 months

Ms. Koy Pisey: Mr. Wim Kimhong will...
13
socialMs. Koy Pisey: Mr. Wim Kimhong will clarify the border issue if ordered by the Prime Ministerkh
Phnom Penh: Senior Minister Wim Kimhong will discuss border affairs in front of Supreme Council of Advisory and Advisory Committee if there is a directive from Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia.

dap-news.com4 months

The Supreme Advisory and Advisory...
61
politicsThe Supreme Advisory and Advisory Council will invite Senior Minister Wak Kimhong to clarify border issueskh
(PHNOM PENH) - On behalf of the Supreme Council of Advisory and Advisory, Mr. Pich Sor, President of the CPP, will invite Senior Minister of the Ministry of Border Affairs, Mr. Kim Kimhong, for comment on the Council

freshnewsasia.com4 months

Pich Fresh will invite Wa Kim Hong to...
25
Pich Fresh will invite Wa Kim Hong to explain the border affairskh
PHNOM PENH - Advisory Councilor of the Cambodian Youth Party, Pich Srei, will invite Mr. Kim Kimhong, President of the Cambodian Border Committee, to discuss border affairs with Vietnam and some neighboring countries.

dap-news.com4 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About