ប្រយ័ត្ន! ចូលចិត្តញ៊ាំស្ករ ឬអាហារផ្អែម បញ្ហាសុខភាពទាំងនេះនឹងរត់រកមិនខាន

ភាគច្រើននៃពួកយើងប្រហែលជាមិនធ្លាប់ដឹងទេថា ការទទួលទានផ្អែម ឬអាហារមានផ្ទុកជាតិស្ករច្រើនអាចបង្កបញ្ហាសុខភាពគួរឱ្យព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាព (អាន ៖ ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?) ដូច្នេះដើម្បីជាការប្

(Translated) Careful! Like eating sugar or sweet foods, these health problems will run away Most of us may not know that eating sweets or sugary foods can cause serious health concerns (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Your girl just got itchy skin?) So that's fine

Share Story

@ health.com.kh3 months ago13
Read

Related Stories

khShould read! Don't want to break the gallbladder, don't eat too many of these foods
The gallbladder is a small organ located just below the liver, which plays an important role in securing and secreting saliva into the intestine. During the process of digestion (read: the skin of your baby will be clean and not itchy)
khHelp Share! Prevent Hair Loss By eating these foods
Anyone has experienced hair problems, especially hair loss, even when using products
Help Share! Prevent Hair Loss By...
12
Help Share! Prevent Hair Loss By eating these foodskh
Anyone who has experienced hair problems, especially hair loss, regardless of how to use preventative care products (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Your girl just got itchy skin?) So far, kits

health.com.kh3 months

Help Share! Simple tips to improve...
57
Help Share! Simple tips to improve your healthkh
Did you know that even a small change in your daily lifestyle can have many health effects? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kh3 months

Should read! What foods help to...
4
Should read! What foods help to maintain and moisturize the skin?kh
Aside from drinking at least 2 liters of water a day, choosing the right diet is also essential to keeping skin moisturized (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy. Skin?) What kind of food you should eat

health.com.kh3 months

Delicious and sweet "kiwi" prevents...
1
Delicious and sweet "kiwi" prevents many health problems, even heart diseasekh
Kiwi is a fruit that is very sweet and contains the nutrients necessary for maintaining good physical health.

lookingtoday.com4 months

Wow! Tomatoes are also good for...
2
Wow! Tomatoes are also good for lowering blood pressure and preventing many diseaseskh
Do you always throw pomegranate seeds while learning to cook? Stop doing this!

lookingtoday.com4 months

Eating more 'rice' may cause 'diabetes'
14
knowledgeEating more 'rice' may cause 'diabetes'kh
The worldwide number of people with diabetes seems to be increasing year by year as the cause of the disease is emphasized by the high consumption of sugar-sweetened beverages. Obesity and other people's daily diet

baykdang.com4 months

Delicious and sweet "kiwifruit"...
7
Delicious and sweet "kiwifruit" prevents many health problems, even heart diseasekh
Kiwi is a fruit that is very sweet and contains the nutrients necessary for maintaining good physical health. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin? No, most of us know that

health.com.kh4 months

Should read! What foods can help with...
7
Should read! What foods can help with body heat?kh
Your body temperature is usually between 36.1 ° C and 37.2 ° C (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Is your daughter really itchy? Or higher, that can cause some discomfort

health.com.kh4 months

Wow! Tomatoes are also good for...
7
Wow! Tomatoes are also good for lowering blood pressure and preventing many diseaseskh
Do you always throw pomegranate seeds while learning to cook? Stop doing this! (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy?

health.com.kh4 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About