គន្លះថែរក្សាស្បែកគ្របលិង្គដែលមិនព្រលាត់របស់កូនប្រុស

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសមិនកាត់ស្បែកគ្របក្បាលលិង្គរបស់កូនប្រុសរបស់អ្នកនោះទេ អ្នកត្រូវលាងសម្អាតជាមួយសាប៊ូ និងទឹករាល់ពេលងូតទឹក អ្នកមិនចាំបាច់ប្រើដុំសំឡី ឬការលាងសម្អាតជាពិសេសនោះទេ។ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែ

(Translated) A baby's skincare routine If you choose not to circumcise your son's foreskin, wash with soap and water every time you bathe, you do not need to use a cotton swab or special wash (read: your baby's skin will Clean and itchy, in this way do your daughters always

Share Story

@ health.com.kh3 months ago62
Read

Related Stories

khI gave birth and I had no milk. What should I do?
Once you are properly breastfeeding, you must: • Breastfeed as often and as often as your baby wants. • You need to stop breastfeeding before starting breastfeeding. On the other side (read: the skin of your baby will be clean and not itchy if followed)
khWhat to eat when you are breastfeeding
You should try to eat a healthy diet that includes: • Starchy foods such as breads and rice, you should also eat more fiber to eat fiber. • Eat fruits and vegetables. Some proteins such as lean meats, eggs and dietary supplements
Does a scratching tongue help...
1
Does a scratching tongue help eliminate the smell?kh
Scratching the tongue is one of the methods believed to reduce or eliminate the smell, research into the effectiveness of tongue scratching is limited (read: antacids when you should use) The smell is only temporary

health.com.kh4 months

During menstruation, this is not the...
139
During menstruation, this is not the casekh
Below we will show you things that you should not do during menopause as they can have serious health consequences. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kh4 months

I have Hepatitis B, can I have a baby?
4
I have Hepatitis B, can I have a baby?kh
Most hepatitis B will not affect the pregnancy and birth of a baby

health.com.kh4 months

Tips to help yourself sleep better
17
Tips to help yourself sleep betterkh
Find relaxation techniques such as a warm bath before bed, a relaxing massage, reading a book, listening to music, exercise, yoga or meditation.

health.com.kh4 months

Why might a large baby move in the womb?
263
Why might a large baby move in the womb?kh
Below we will show you why a baby is more active in your mother's womb. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) After your mother eats, the sugary snack will come out.

health.com.kh4 months

Mother in these four conditions can...
64
Mother in these four conditions can give birth naturallykh
Below we will show you a situation where a mother can give birth naturally. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) Usually when you want to give birth naturally

health.com.kh4 months

This bad habit of a man you should...
29
This bad habit of a man you should not continue withkh
If you don't change these three things, you should leave them no matter how much you love them. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, does your daughter get itchy skin?

health.com.kh4 months

My baby still wants to breastfeed and...
15
My baby still wants to breastfeed and I want to wean off. What should I do?kh
It is best to breastfeed for at least the first six months of your baby's life, but longer breastfeeding is more effective (read: sleeping pills when you should) You decide to stop breastfeeding on your own, because it does work

health.com.kh4 months

My child does not want to bathe, what...
4
My child does not want to bathe, what should I do?kh
If you have done something that frightens your child, you need to accept it and do something to reduce your child's fear. If your child is unreasonably fearful, try to imagine it. You feel scared when you meet

health.com.kh4 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About