សម្រាលកូនរួច ខ្ញុំមិនសូវមានទឹកដោះសោះ តើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាទៅ?

នៅពេលអ្នកបានបំបៅដោះកូនបានល្អត្រឹមត្រូវហើយនោះ អ្នកត្រូវ ៖ • បំបៅដោះកូនទៅតាមការទាមទារឲ្យបានញឹកញាប់ ហើយយូរតាមការចង់បានរបស់ទារក • អ្នកត្រូវឲ្យទារកបញ្ចប់ការបំបៅដោះឲ្យរួចម្ខាង មុនចាប់ផ្ដើមបំបៅដោះម្ខាងទៀត។ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិ

(Translated) I gave birth and I had no milk. What should I do? Once you are properly breastfeeding, you must: • Breastfeed as often and as often as your baby wants. • You need to stop breastfeeding before starting breastfeeding. On the other side (read: the skin of your baby will be clean and not itchy if followed)

Share Story

@ health.com.kh5 months ago3
Read

Related Stories

khA baby's skincare routine
If you choose not to circumcise your son's foreskin, wash with soap and water every time you bathe, you do not need to use a cotton swab or special wash (read: your baby's skin will Clean and itchy, in this way do your daughters always
khDuring menstruation, this is not the case
Below we will show you things that you should not do during menopause as they can have serious health consequences. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?
Do I need to stop nursing?
2
Do I need to stop nursing?kh
Most drugs are safe when breastfeeding mothers, too, the benefits of continuing to use medications to treat chronic illness while breastfeeding can pose some risks.

health.com.kh5 months

I have Hepatitis B, can I have a baby?
4
I have Hepatitis B, can I have a baby?kh
Most hepatitis B will not affect the pregnancy and birth of a baby

health.com.kh5 months

Why might a large baby move in the womb?
263
Why might a large baby move in the womb?kh
Below we will show you why a baby is more active in your mother's womb. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) After your mother eats, the sugary snack will come out.

health.com.kh5 months

Mother in these four conditions can...
64
Mother in these four conditions can give birth naturallykh
Below we will show you a situation where a mother can give birth naturally. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) Usually when you want to give birth naturally

health.com.kh5 months

This bad habit of a man you should...
29
This bad habit of a man you should not continue withkh
If you don't change these three things, you should leave them no matter how much you love them. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, does your daughter get itchy skin?

health.com.kh5 months

My baby still wants to breastfeed and...
15
My baby still wants to breastfeed and I want to wean off. What should I do?kh
It is best to breastfeed for at least the first six months of your baby's life, but longer breastfeeding is more effective (read: sleeping pills when you should) You decide to stop breastfeeding on your own, because it does work

health.com.kh5 months

My child does not want to bathe, what...
4
My child does not want to bathe, what should I do?kh
If you have done something that frightens your child, you need to accept it and do something to reduce your child's fear. If your child is unreasonably fearful, try to imagine it. You feel scared when you meet

health.com.kh5 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About