កូនកើតមកមានសញ្ញា១ នឹងនាំលុយធំចូលផ្ទះតែម្តង

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីសញ្ញាទាំង៥ដែលមានលើខ្លួនទារកដែលទើបនឹងកើតមក សញ្ញាទាំងនេះ អាចប្រាប់អ្នកបានថា កូនអ្នកជាមនុស្សដែលមានលាភខ្ពស់ប៉ុណ្ណា។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ? (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្

(Translated) A baby born with a sign will bring big money home Below we will show you the five signs of a newborn baby. These signs can tell you how high your baby is. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, does your daughter get itchy

Share Story

@ health.com.kh5 months ago3401
Read

Related Stories

khThese two foods should not be eaten because they will not be high
Below we will show you foods that you should not eat because they can not grow tall
khI gave birth and I had no milk. What should I do?
Once you are properly breastfeeding, you must: • Breastfeed as often and as often as your baby wants. • You need to stop breastfeeding before starting breastfeeding. On the other side (read: the skin of your baby will be clean and not itchy if followed)
A baby's skincare routine
6
A baby's skincare routinekh
If you choose not to circumcise your son's foreskin, wash with soap and water every time you bathe, you do not need to use a cotton swab or special wash (read: your baby's skin will Clean and itchy, in this way do your daughters always

health.com.kh5 months

If you don't want to have the bad...
172
If you don't want to have the bad luck, don't take a picture with thiskh
When you go for a walk, you should not take a picture with any of these, as this may bring you bad luck. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. Do not your daughter get itchy skin?) Do not shoot with antique shirts and antiques.

health.com.kh5 months

During menstruation, this is not the...
139
During menstruation, this is not the casekh
Below we will show you things that you should not do during menopause as they can have serious health consequences. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kh5 months

Vickle and the treasure god are...
376
Vickle and the treasure god are already near the big money transmitterkh
Below we will show you the rewards of the years above. (Read: sleeping pills when you should take) The person who is born in the brain of the brain is extremely intelligent and is not unique, especially because he has a wealth of angels around him.

health.com.kh5 months

I have Hepatitis B, can I have a baby?
4
I have Hepatitis B, can I have a baby?kh
Most hepatitis B will not affect the pregnancy and birth of a baby

health.com.kh5 months

How old should the baby be stopped...
5
How old should the baby be stopped before it is over?kh
Below we will show you the age at which you should breastfeed, at what age? (Read: Antidepressants When You Should Use) Experts suggest that when the baby is around 6 months old, the mother should supplement her baby with vegetables, meat, or baby...

health.com.kh5 months

Why might a large baby move in the womb?
263
Why might a large baby move in the womb?kh
Below we will show you why a baby is more active in your mother's womb. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) After your mother eats, the sugary snack will come out.

health.com.kh5 months

Why doesn't your heart stop beating...
2
Why doesn't your heart stop beating in your womb?kh
Below we will show you why your baby's heartbeat stops. (Read: sleeping pills when you should take) During pregnancy you can have a lot of problems and can also cause heart problems, heart failure, heart problems

health.com.kh5 months

Mother in these four conditions can...
64
Mother in these four conditions can give birth naturallykh
Below we will show you a situation where a mother can give birth naturally. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. This way, does your daughter get itchy skin?) Usually when you want to give birth naturally

health.com.kh5 months

Near the birth of a baby, the mother...
4
Near the birth of a baby, the mother becomes constipated?kh
Below we will show you how to get a mother away from constipation when it comes to giving birth. (Read: sleeping pills when you should) Mother should exercise with some movement because when you are not active the food you eat

health.com.kh5 months

This bad habit of a man you should...
29
This bad habit of a man you should not continue withkh
If you don't change these three things, you should leave them no matter how much you love them. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, does your daughter get itchy skin?

health.com.kh5 months

What good day has happened today!
16
What good day has happened today!kh
Below, the website health.com.kh will show you your daily regimen today. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. Do your daughters get itchy skin?) This year your zodiac is on average to be careful.

health.com.kh5 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About