ជួយចែករំលែក! អាហារអ្វីខ្លះជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់មិនល្អក្នុងឈាមឆាប់រហ័ស?

ភាគច្រើននៃពួកយើងប្រហែលជាធ្លាប់បានលឺអំពីជាតិកូឡេស្តេរ៉ូលល្អ និងមិនល្អរួចមកហើយ ជាធម្មតាកូឡេស្តេរ៉ូលមិនល្អអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សសៃឈាម ដោយធ្វើឱ្យប្រែជាឡើងរឹង និងរួមតូច ខណៈដែលកូឡេស្តេរ៉ូលល្អប្រសើរសម្រាប់សុខភាព ដោយវាជួយកាត់បន្ថយកម្រិតនៃជាតិកូឡេស្តេរ៉ូលមិនល្អ

(Translated) Help Share! What foods can help reduce bad cholesterol quickly? Most of us have probably heard about good and bad cholesterol, which is usually bad cholesterol can affect the blood vessels by causing hardening and narrowing while good cholesterol for health. It reduces the level of bad cholesterol

Share Story

@ health.com.kh3 months ago73
Read

Related Stories

khShould read! Want to lower blood pressure, don't skip these natural drinks
One of the most worrying aspects of high blood pressure is that it puts you at risk for many serious illnesses, including kidney failure, stroke and heart attack (read: Your baby's skin will be clean and not Itching, this way, does your daughter get...
khShould read! Don't want to break the gallbladder, don't eat too many of these foods
The gallbladder is a small organ located just below the liver, which plays an important role in the secretion and secretion of bile
Should read! Don't want to break the...
13
Should read! Don't want to break the gallbladder, don't eat too many of these foodskh
The gallbladder is a small organ located just below the liver, which plays an important role in securing and secreting saliva into the intestine. During the process of digestion (read: the skin of your baby will be clean and not itchy)

health.com.kh3 months

Careful! Like eating sugar or sweet...
13
Careful! Like eating sugar or sweet foods, these health problems will run awaykh
Most of us may not know that eating sweets or sugary foods can cause serious health concerns (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Your girl just got itchy skin?) So that's fine

health.com.kh3 months

Prepare and eat these foods if you...
3
Prepare and eat these foods if you want to get your heart pumped!kh
(Exclusive): Eating properly, not eating too much, is essential for heart patients to monitor their health status, cholesterol, triglycerides, blood sugar, blood pressure or body weight are all important issues. For control as

khmertalking.com3 months

Help Share! Prevent Hair Loss By...
1
Help Share! Prevent Hair Loss By eating these foodskh
Anyone has experienced hair problems, especially hair loss, even when using products

lookingtoday.com3 months

Tomatoes are also good for health
Tomatoes are also good for healthkh
Do you always throw tomatoes at cooking lessons? This is because tomato seeds can have many health benefits as it is rich in vitamins Minerals and antioxidants

rasmeinews.com3 months

Help Share! Prevent Hair Loss By...
12
Help Share! Prevent Hair Loss By eating these foodskh
Anyone who has experienced hair problems, especially hair loss, regardless of how to use preventative care products (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Your girl just got itchy skin?) So far, kits

health.com.kh3 months

Help Share! Simple tips to improve...
57
Help Share! Simple tips to improve your healthkh
Did you know that even a small change in your daily lifestyle can have many health effects? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kh3 months

Should read! What foods help to...
4
Should read! What foods help to maintain and moisturize the skin?kh
Aside from drinking at least 2 liters of water a day, choosing the right diet is also essential to keeping skin moisturized (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy. Skin?) What kind of food you should eat

health.com.kh3 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About