គន្លឹះការពារទារកពីការឆ្លងជំងឺផ្តាសាយ

ការបំបៅដោះកូន គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីល្អបំផុត ដើម្បីការពារសុខភាពរបស់ទារក នៅក្នុងទឹកដោះរបស់ម្ដាយមានអង្គបដិបក្ខ សារធាតុគីមី សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគទៅកាន់ទារក។ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់

(Translated) Tips to protect a baby from getting the flu Breastfeeding is one of the best ways to protect the health of a baby in its mother's milk with antibodies to fight infection to the baby (read: Your baby's skin will be clean and not itchy In this way, does your daughter get itchy

Share Story

@ health.com.kh4 months ago10
Read

Related Stories

khThis is the kind of mother who is always born with a temper
If you do not want your baby to have a bad temper after birth, you should not do any of the following: (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. That way, does your daughter get itchy skin?) Mothers shouldn't always be picky.
khConstant nosebleeds can lead to serious infections
Inflammation of the nasal cavity causes cavities in the nostrils, inflammation and swelling that will drain the mucus (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy Skin?) Inflammation of the nasal cavity will cause a...
I gave birth and I had no milk. What...
3
I gave birth and I had no milk. What should I do?kh
Once you are properly breastfeeding, you must: • Breastfeed as often and as often as your baby wants. • You need to stop breastfeeding before starting breastfeeding. On the other side (read: the skin of your baby will be clean and not itchy if followed)

health.com.kh4 months

Want a baby to be able to get his...
6
Want a baby to be able to get his head up, Dad, what should you do?kh
By 6 months, the baby has developed enough muscle to be able to lift his head up and to turn from side to side. You don't need to push your baby too hard (read: sleeping pills when you should) Care must be taken to support the baby's head inside

health.com.kh4 months

If you don't want to have the bad...
172
If you don't want to have the bad luck, don't take a picture with thiskh
When you go for a walk, you should not take a picture with any of these, as this may bring you bad luck. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy. Do not your daughter get itchy skin?) Do not shoot with antique shirts and antiques.

health.com.kh4 months

During menstruation, this is not the...
139
During menstruation, this is not the casekh
Below we will show you things that you should not do during menopause as they can have serious health consequences. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters get itchy skin?

health.com.kh4 months

Can wearing cold socks cure cold?
3
Can wearing cold socks cure cold?kh
On average, adults may get two or three colds a year, while younger may mean we can all experience the flu-like symptoms of runny nose, nausea, cough, headache, body aches and more. Sore throat, and so forth, for those who do not

health.com.kh4 months

How to protect the body's good bacteria
4
How to protect the body's good bacteriakh
On the human body, there are germs or microbes on the head, while this may sound scary, but most of them are not harmful, after all, their bacteria can help digest food. Prevent infection and stay healthy

health.com.kh4 months

The facts about the flu vaccine
22
The facts about the flu vaccinekh
The flu is considered to be a potentially serious disease that can cause patients to be hospitalized and die. However, the annual flu vaccine is the best way to treat the flu. Prevent the disease below

health.com.kh4 months

These symptoms are more common in...
5
These symptoms are more common in patients with pneumoniakh
Pneumonia is one of the most common respiratory diseases in children, according to UNICEF statistics, which killed 920,000 children in 2015, of which 15 percent were under the age of five. The disease is caused by a bacterium called bacteria

health.com.kh4 months

A mother who loses her baby during...
3
A mother who loses her baby during pregnancy means helping the health of the babykh
Nearly 85% of women who experience nausea or nausea during their first trimester are what we call a miscarriage, according to a study published in the Journal of Reproductive Toxicology says

health.com.kh4 months

To prevent the risks of pregnancy...
3
To prevent the risks of pregnancy during pregnancy, you should check for these diseaseskh
The best way to protect yourself during pregnancy is to avoid contact with people who are infected (people who are sick) and be careful about eating.

health.com.kh4 months

Do I need to stop nursing?
2
Do I need to stop nursing?kh
Most drugs are safe when breastfeeding mothers, too, the benefits of continuing to use medications to treat chronic illness while breastfeeding can pose some risks.

health.com.kh4 months

I have Hepatitis B, can I have a baby?
4
I have Hepatitis B, can I have a baby?kh
Most hepatitis B will not affect the pregnancy and birth of a baby

health.com.kh4 months

Tips for what parents should do if...
3
Tips for what parents should do if they do not want their child to become sickkh
As parents often prepare everything to protect their young child from the cold or other illnesses when they go to school, it is time to have more interaction with other children who are already sick, but how? What can be done to keep the baby from...

health.com.kh4 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About