នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បង្ហាញមោទនភាពចំពោះសុខុដុមនីយកម្មសាសនានៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហាញនូវមោទនភាពចំពោះសុខុដុមនីយកម្មខាងសាសនានៅកម្ពុជា ដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋនូវការគោរពប្រតិបត្តិ ជំនឿសាសនានីមួយៗ ដោយគ្មានការរឹតត្បិត សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា ដរាបណាសម្តេចនៅតែធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី នោះជ

(Translated) Prime Minister Hun Sen is proud of the religious harmony in Cambodia Cambodian Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen has expressed his pride over the religious harmony in Cambodia, which gives people the opportunity to practice their religion without restriction.

Share Story

@ mekong-post.com5 months ago1
Read

Photos

Related Stories

khSamdech Techo: Cambodia is proud of all religions without conflict
Cambodian Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen said that Cambodia is proud of all religions that have been living in conflict, and there have been no attacks. Buddhism is the state religion, Islam, religion and clan
dap-news.com5 months
Samdech Techo Hun Sen asks all...
25
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen asks all Christians to look at war-torn countrieskh
(Phnom Penh): While Cambodia is in complete peace and continuous development, the President of the Royal Government of Cambodia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen has reminded all Cambodian people to look at war-torn country. That's all

freshnewsasia.com5 months

Samdech Techo Hun Sen: Don't Let...
156
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen: Don't Let Peace Be a Hostage for Anyone, We Must Keep It (Video inside)kh
(Phnom Penh) Once again, Cambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, October 12, 2019, said that never let the peace that Cambodia has today become a hostage Anybody says that all citizens must be involved

freshnewsasia.com5 months

Samdech Techo Hun Sen Calls for Six...
117
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen Calls for Six Points for Christian Cambodians to Implement for the Advancement of Cambodia (Video inside)kh
(Phnom Penh) - Cambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen on October 12, 2019 called on 6 key points for Christian-Christian people to apply for the development of Cambodia. The call

freshnewsasia.com5 months

The kingdom of Derek Samdech Techo...
1
politicsហ៊ុន សែនThe kingdom of Derek Samdech Techo Hun Sen expressed his delight at meeting and eating with a total of 3,000 Christian brothers.kh
Cambodian Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen confirmed on Facebook this Saturday that he is thankful. All the Christian siblings, who were waiting to be welcomed and photographed

nkdnews.com5 months

Samdech Techo and Samdech Kittipritta...
2
Samdech Techo and Samdech Kittipritta will have solidarity meal with more than 3,000 Christian Cambodianskh
Phnom Penh: On the evening of October 12, 2019, the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and His Excellency Dr. Bun Rany Hun Sen will preside over a solidarity dinner with Khmer Christian people.

dap-news.com5 months

Prime Minister Samdech Akka Moha Sena...
28
politicsហ៊ុន សែនPrime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen at the Diamond Island Centerkh
(Phnom Penh): Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, on the evening of October 12, 2019 had the honor of presiding over a dinner with more than 3,000 Cambodians and Christians. Koh Pich...

freshnewsasia.com5 months

Samdech Techo Hun Sen Meets and Meals...
69
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen Meets and Meals with Over 3,000 Christians at Koh Pich Centerkh
(Phnom Penh): Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, on the evening of October 12, 2019, presides over a dinner and dinner with a total of 3,000 Christian Cambodians. And the Pearl Island...

freshnewsasia.com5 months

This evening, Samdech Techo Hun Sen...
289
politicsហ៊ុន សែនThis evening, Samdech Techo Hun Sen has a meal with more than 3,000 Christians at Diamond Island Centerkh
(Phnom Penh) - Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, on the evening of October 12, 2019 will preside over a banquet with a total of 3,000 Christian Cambodians at the Convention &...

freshnewsasia.com5 months

Samdech Techo Hun Sen Meets Canadian...
13
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen Meets Canadian Ambassador and Confirms Cambodia's Support to Canada as a Non-Standing Member of the UN Security Councilkh
At the Peace Palace Friday afternoon, the birth of the year 2565, coinciding with October 11, 2019, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia met HE Domica Pottie Canada's ambassador to the United Nations

cns12news.com5 months

Samdech Techo Hun Sen Tells the...
39
politicsSamdech Techo Hun Sen Tells the Canadian Embassy End of the Case that Kem Sokha's Case Is Not Detained, Is Under Court's Inquiry, Following Legal Actionkh
(Phnom Penh): Cambodia's Prime Minister Samdech Hun Sen has confirmed that Mr. Sokha's treason case will be carried out in accordance with Cambodian law after the court concludes without a waiver. Conducted in front of etc.

freshnewsasia.com5 months

Samdech Techo Hun Sen: No foreign...
47
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen: No foreign country comes to the aid and retreat, only Cambodia (Video inside)kh
(Phnom Penh) - Cambodian Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen has expressed his pride that Cambodia has stood firm after Vietnam came to the rescue and withdrew in 1989. That can be done just like Cambodia does

freshnewsasia.com5 months

Samdech Techo Hun Sen Presides Over...
22
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen Presides Over the Celebration of the 40th Anniversary of the National Bank of Cambodiakh
On the morning of the 12th lunar month, on October 10, 2019, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, presided over the celebration of the anniversary of the birth of the child. 40th of capitalization

cns12news.com5 months

Cambodia's Prime Minister Samdech...
8
politicsCambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen presides over the 40th anniversary of the establishment of the National Bank of Cambodiakh
PHNOM PENH - The morning of Thursday, October 12, 2019, coincides with October 10, 2019 Cambodia's Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen presides over here this morning.

cambodiapolice.com5 months

Speech of Samdech Techo Hun Sen...
150
politicsហ៊ុន សែនSpeech of Samdech Techo Hun Sen Presides Over the Celebration of the 40th Anniversary of the Reconstruction of the National Bank of Cambodiakh
(Phnom Penh): Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, on the occasion of the 40th Anniversary of the 255th lunar month of October 10, 2019, presides over the 40th Anniversary of the Founding...

freshnewsasia.com5 months

Samdech Techo Hun Sen: Only Cambodia...
14
politicsហ៊ុន សែនSamdech Techo Hun Sen: Only Cambodia can help and withdraw the administration does not collapsekh
Phnom Penh: On the occasion of the 40th Anniversary of the Reconstruction of the National Bank of Cambodia (10 October 1979-10 October 2019), the morning of October 10, 2019, the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia addressed Up here in the world...

dap-news.com5 months

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About