ថាម៉េច គ្រាន់តែស្រ្តេសសោះក៏អាចពុកឆ្អឹងបានដែរ?

ស្រេ្តស ឬហៅថាភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ ដែលច្រើនតែគេចាត់ទុកថាជាមូលហេតុនាំឲ្យកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជា លើសសម្ពាធឈាម ជំងឺបេះដូងសរសៃឈាម បញ្ហាក្រពះពោះវៀន បាក់ទឹកចិត្ត និងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗទៀតនោះឥឡូវនេះចាប់ផ្តើមប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឆ្អឹងអ្នកហើយ វាមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមួយ

(Translated) Can stress just be osteoporosis? Stress, also known as stress, which is often thought to be the cause of chronic diseases like high blood pressure, heart disease, stroke, gastrointestinal problems, depression and other health problems, is now starting to affect your bone health. It has a negative effect

Share Story

@ health.com.kha month ago8
Read

Related Stories

khEat an apple a day, know how good it is!
High blood pressure can have serious health consequences, such as heart disease and kidney disease, if not properly managed, so it is best to keep blood pressure within the normal range of 120/80 mm Hg. Although diet and exercise are the first actions...
khWhen your baby falls head over, how do you first save?
When your baby is in danger of a headache, be sure to stay calm and immediately contact the ambulance and family (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Does your daughter still get itchy? Put your baby to bed and rest his head and...
What can be done to prevent high...
13
What can be done to prevent high blood pressure?kh
Hypertension is caused by several risk factors, including: • Uncontrolled factors such as age, race and family history. • Some of the risk factors that can be managed include overweight, inactivity, alcoholism. And stress (read: s

health.com.kha month

How much water do you have for kidney...
148
How much water do you have for kidney stones?kh
• Drink enough water throughout the day, and for people with a history of kidney stones having to urinate 2.5 liters a day, the color and appearance of urine may indicate your daily drinking (read: Sleeping pills when you should use) • If you live in the

health.com.kha month

Men who have erectile dysfunction...
5
Men who have erectile dysfunction caused by increased estrogen?kh
Although estrogen is called a woman's hormone, in the male body there is the presence of estrogen, but only when levels of estrogen begin to rise abnormally, men may experience some symptoms. As: (Read:

health.com.kha month

Watch out, ladies! These are the...
117
Watch out, ladies! These are the signs that diabetes should know!kh
For example, type 2 diabetes can occur in men and women, but the symptoms are different due to the disease. This has not yet been cured, so "Hello doctor" will tell you some of the symptoms

khmerload.coma month

Men are in threat of health, so you...
3
Men are in threat of health, so you need to ...kh
Men are in serious health threat of heart disease, stroke, cancer and COPD, according to the Centers for Disease Control and Prevention, and some lifestyle changes can reduce these risks to get them. Well done

health.com.kha month

What are the Symptoms of Cervical...
19
What are the Symptoms of Cervical Cancer?kh
Cervical pain occurs when the pelvic and femoral muscles contract and weaken, which cannot support the uterus, causing the uterus to fall in or out of the vagina (read: sleeping pills when you should use) Depression can happen to women of all ages, but...

health.com.kha month

Just a foot massage!
11
Just a foot massage!kh
All of us don't care who's up for a long, healthy life, so what should you do to get this for a little money? What Are the Benefits of Living?

health.com.kha month

Why cool down?
4
Why cool down?kh
Cold weather can be unpleasant for some healthy people, but not being able to handle the cold can make some people feel uncomfortable. These are:

health.com.kha month

Ankle swelling during pregnancy
1
Ankle swelling during pregnancykh
Factors that contribute to swelling of the legs and ankles during pregnancy include: • During pregnancy, the body retains more fluid than normal. • The enlargement of the uterus creates pressure on the tendon that causes Reduce blood return to the...

health.com.kha month

Sun protection tips
2
Sun protection tipskh
Exposure to sunlight can lead to wrinkles, dark spots and other skin problems as well as increase the risk of skin cancer (read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) You only get itchy skin, don't you?) To protect the skin

health.com.kha month

Why do you look pale?
1
Why do you look pale?kh
Below we will show you what causes pale skin. (Read: Antidepressants When You Should Use) When your baby lacks iron, vitamin B12 and protein can make the baby's face pale because his body can't produce enough blood to supply it.

health.com.kha month

Low income makes people sick with the...
9
Low income makes people sick with the diseasekh
Below we will show you some of the possible side effects of low income individuals. (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) Do your daughters always get itchy?) When your income is not high and always in heaven

health.com.kha month

Waking up immediately can't do these...
1
wakingWaking up immediately can't do these 5 thingskh
Below we will show you some things you should not do after waking up. (Read: sleeping pills when you should) When it is time to get out of bed, you should not get in the bed, as it can affect your health and can cause

health.com.kha month

Careful! Skin Care? Diabetes is one...
28
Careful! Skin Care? Diabetes is one of the other causeskh
What should you do if a blemish appears on the skin without cause? (Read: Your baby's skin will be clean and not itchy.) In this way, does your daughter get itchy skin? Blemishes on the skin are caused by blood vessels

health.com.kha month

Is the need for intravenous vitamin...
11
Is the need for intravenous vitamin supplements necessary?kh
Intravenous chemotherapy is often done at major hospitals or private clinics, especially for patients who are unable to eat due to discomfort or dehydration. Effective in incorporating nutrients into the body

health.com.kha month

Why do mosquitoes love to bite some...
3
Why do mosquitoes love to bite some people, while others don't?kh
People, like us, just get mosquito bites and are always itching and small rashes or swelling on the skin are mostly a minor annoyance and also go away, but do you feel like your flesh is getting mosquitoes Like the bite? This story has a style...

health.com.kha month

Is Beta-blocker Natural Source?
8
Is Beta-blocker Natural Source?kh
Beta-blocker is a drug that is used to treat high blood pressure, abnormal heart rate, anxiety and other illnesses. And lowering the pressure

health.com.kha month

Recommend 11 ways to prevent kidney...
69
Recommend 11 ways to prevent kidney failurekh
The human kidneys are responsible for filtering toxins and excess fluid in the bloodstream to produce urine and excrement when the kidneys stop working and are unable to function above, which means kidney failure. Hypertension

health.com.kha month

domnung.com

Domnung
ដំណឹង

Recently Added Sites

Last updated: July 20, 2019
©2019 Prohok Solutions LLC·Home·Privacy·About